Wizytacja w parafii Santa Maria Regina Mundi w Torre Spaccata 14-12-1986

Wizytacja w parafii Santa Maria Regina Mundi w Torre Spaccata 14-12-1986

Św. Jan Paweł II

Rzym, 14 grudnia 1986 r.

Po spotkaniu z Radą Duszpasterską, w innej sali Papież spotkał się z przedstawicielami wszystkich grup i stowarzyszeń, których przedstawił proboszcz parafii. Wśród wiernych było też kilku wędrownych. Papież skierował te słowa do wszystkich:

«Pozdrawiam wszystkich obecnych, a za waszym pośrednictwem wszystkie grupy apostolstwa świeckich, różne grupy, które charakteryzują się pewnym programem, pewną duchowością. Na przykład, istnieje duchowość karmelitańska, która ma swój widoczny znak w szkaplerzu karmelitańskim, który noszę od wielu lat. Jest też duchowość neokatechumenalna i innych grup. Inne programy, inne duchowości. Wszyscy przyczyniają się do wspólnego dobra Kościoła. To, co mówię, odpowiada słowom św. Pawła: Kościół jest Ciałem Chrystusa. Wiele narządów, wiele członków, wiele komórek przyczynia się do życia ciała, organizmu. Jesteśmy także organizmem duchowym, organizmem mistycznym, który nazywa się Ciałem Chrystusa, i wszyscy otrzymujemy z tego organizmu różne impulsy Ducha Świętego, różne łaski, łaski szczególne, różne charyzmaty. Następnie, z tymi impulsami, z tymi łaskami, staramy się przyczynić do dobra ciała, do dobra całego mistycznego ciała Chrystusa, parafii, która jest, w analogii Pawłowej, Ciałem Chrystusa. Pragnę wyrazić wielką radość z tego, w jaki sposób obchodziliście dzisiaj 25-lecie waszej parafii, w sposób bardzo godny i piękny, z wielkim udziałem, z celebracją, podczas której była dobra modlitwa i dobry śpiew. A także z koronacji Matki Bożej, Królowej Świata. Życzę wszystkiego dobrego dla każdego z Was i dla Waszych stowarzyszeń. Niech będą one źródłem dobra dla innych i dla was samych. Życzę również Wesołych Świąt Bożęgo Narodzenia».