SV. ANNAS NO KASALMORENAS DRAUDZES VIZĪTE 2-XII-1984

SV. ANNAS NO KASALMORENAS DRAUDZES VIZĪTE 2-XII-1984

Sv. Jānis Pāvils II

Roma, 1984. gada 2. decembris

Ap 110 neokatehumēni, kopā ar savām ģimenēm, bija pirmie satikuši pāvestu Jāni Pāvilu II. Viņi sagaidīja zālē, kur parasti svin Euharistiju, dziedot un plaukšķinot rokās. Tiešam īsta žēlastība mūsu draudzei, teica priesteris Amadeo radīdams uz brāļiem, kas kopš paša sākuma pievienojas kopienai, kad vēl nebija vietas, kur kapelā knapi varēja sanākt 100 cilvēki. Viņi bija spējīgi nodot kristīgo iniciāciju jauniešiem, kas gatavojās sakramentiem. Amadeo turpināja stāstīdams, ka ar viņiem nācās piedzīvot pirmo nabadzību. Tādu momentu, kad nebija pat vietas kopā būšanai. Kopā ar viņiem piedzīvoja arī otru nabadzību. To, kas mūsu sirds ir švaki pabarota un trūkst Kristus gara. Mēs to atklājam caur Viņa paša vārdu. Arī trešo nabadzību piedzīvojām kopā. Tas skar mūsu attieksmi Žēlastības priekšā, kas katru dienu tiek mums dota un mēs vēlamies saglabāt, kā īstu sirds bagātību. Viens no trim kopienu pārstāvjiem īsi bija pastāstījis par jau izietu Ceļu, pēc tam sekoja pāvesta uzruna sanākušajiem:  

Jūs mani ievedāt savā šīs draudzes kopienā. No sākuma prāvests un pēc tam jūs pārstāvošie brāļi. Acīmredzami, ka pašlaik jūs cēlāt šo draudzes ēku, lūk materiāli, bet mēs labi zinām, ka draudze tiek celta pirmkārt ticībā, uz Kristību, kas gatavo Euharistijai pamata. Tā ir garīga celtniecība. Kristības nozīmē arī katehumenātu un neokatehumenātu. Mums jāatgriežas pie tā, ko mums sagatavoja pirmie kristieši, pie Kristībām, lai mēs kļūtu par Dieva bērniem, Kristus līdzmantinieki. Lūk, neokatehumenāls, kā laicīga realitāte nozīme arī kopienu, kuru draudzē no jauna atklāj kristīgas dzīves jaunumu, svaigumu, oriģinalitāti, jo tā ir dzīve īstajā nozīmē, dievišķa dzīve. Tā ir dzīve, kas paradās mūsu priekšā visai mūžībai, ne tikai šiem dzīves gadiem uz zemes. Dzīve ar Dievu, kā Dieva bērni, Viņa Dēla mudināti. Iemiesojušais Vārds- Jēzus Kristus, kas piedzimis no Jaunavas Marijas. Novēlu jums būt par labu kristīgas dzīves raugu šajā Sv. Annas kopienā.

Svētu jūs no sirds. (*) Sal. «L’Osservatore Romano», 1984. gada 3-4. decembris.