Bezoek aan de parochie van Santa Ana de Casal Morena 2-12-1984

Bezoek aan de parochie van Santa Ana de Casal Morena 2-12-1984

St. Johannes Paulus II

Rome, 2 december 1984

De neocatechumenen, 110 in aantal en met hun families aanwezig, zijn de eersten die paus Johannes Paulus II ontmoeten. Ze heetten hem welkom in de kamer die normaal gesproken dient om de eucharistie te vieren. Met hun gebruikelijke stijl hebben ze het lied met hun handpalmen begeleid. Een echte genade voor onze parochie, had don Amadeo over hen gezegd en de paus had het herhaald, door zichzelf voor te stellen aan degenen die zich bij de gemeenschap voegden vanaf het eerste moment dat er nog maar een kleine kapel was waar nauwelijks 100 mensen in konden; Ze wisten hoe ze – vooral aan jonge mensen die zich voorbereidden op de sacramenten van christelijke inwijding – hun geest van welkom en relatie met het Woord van God moesten overbrengen. Met hen, zei D. Amadeo, hebben we de eerste armoede geleefd; die van toen we niet eens de nodige ruimte hadden om samen te zijn; met hen hebben we de tweede armoede geleefd, die van ons hart zo weinig gevoed met de geest van Christus zoals we die hebben ontdekt in een confrontatie met zijn Woord; met hen hebben we de derde armoede geleefd; wat is onze houding geworden ten opzichte van de genade die ons elke dag wordt gegeven en die we willen bewaren als een ware rijkdom van het hart. De paus, die ooit een vertegenwoordiger van de drie gemeenschappen was, legde hem kort de fasen uit van de reis die ze al hebben gemaakt, en richtte de volgende woorden tot de aanwezigen:

«U hebt me heel goed laten kennismaken met wat uw gemeenschap in deze parochie is: het werd eerst gedaan door de pastoor en daarna door uw vertegenwoordiger. Ik zie dat deze parochie ook wordt gebouwd in de zin van een gebouw, van een materieel complex; Maar we weten heel goed dat de parochie vooral op het geloof is gebouwd, op de doop die ons voorbereidt op de eucharistie: dit is de geestelijke constructie. De doop betekent catechumenaat en neocatechumenaat betekent dat we moeten terugkeren naar het pad dat ooit onze voorouders, de eerste christenen op de doop, voorbereidde om kinderen van God te worden, mede-erfgenamen van Christus. Hier is het neocatechumenaat als een tijdelijke realiteit, dat wil zeggen een gemeenschap die in de parochie opnieuw de nieuwigheid van het christelijk leven, zijn frisheid, zijn originaliteit vindt, want dit is het leven in zijn volle betekenis, goddelijk leven. Dit is het leven dat voor alle eeuwigheid op ons wordt geprojecteerd, niet alleen het leven van deze jaren hier op aarde. Leven met God, leven als kinderen van God, bezield door de eniggeboren Zoon van God die het Woord is, het vleesgeworden Woord en geboren uit de Maagd Maria: Jezus Christus. Ik hoop dat je een goed zuurdesem zult zijn van de nieuwigheid van het christelijk leven in deze gemeenschap van Santa Ana.

Ik zegen u vanuit het hart ».