PĀVESTA SVEICIENA VĀRDI PRĀVESTIEM, CEĻOJOŠIEM KATEHISTIEM UN ROMAS KOPIENU ATBILDĪGIEM 4-XII-1991

PĀVESTA SVEICIENA VĀRDI PRĀVESTIEM, CEĻOJOŠIEM KATEHISTIEM UN ROMAS KOPIENU ATBILDĪGIEM 4-XII-1991

Sv. Jānis Pāvils II

Vatikāns – Pāvila VI zāle, 1991. gada 4. decembris

Kā parasti, pāvesta sveicieni noslēdzās ar grupām no dažām Itālijas diecēzēm:

Starp citu, esmu laimīgs uzņemdams tik daudz piederīgo Neokatehumenālajam Ceļam. Starp tiem ir prāvesti, kas nāk no dažām Eiropas diecēzēm, kopienu atbildīgie, ceļojošie katehisti, kas atbild par Ceļu Eiropas valstīs un nemaz ģimeņu, kas bija izsūtītas uz misiju pēdējos gados.

Dārgie brāļi un māsas. Ar jūsu klātbūtni Romā, specialās Sinodes Eiropai laikā, jūs vēlāties pavadīt sinodālos darbus ar lūgšanu un pārdomām. Konvivences laikā, kas beidzas jau šodien, jūs vēlreiz apstiprinājāt vajadzību pieņemt Jēzus pavēli sludināt Evaņģēliju pa visu zemi. Iet runa par pavēli, mandātu, kas ir īpaši aktuāla ņemot vēra pašreizējus sabiedrības un kulturālos apstākļus

Lai Jaunava Marija palīdz Jums turpināt iesākto ceļu uzticīgi Kristum un Viņa Baznīcai. Tā būsiet nepagurstoši un priecīgi Jaunas Evaņģelizācijas apustuļi. (*) Sal. «L’Osservatore Romano», 1991. gada 5. decembris.