Papieskie pozdrowienie dla proboszczów, wędrownych i odpowiedzialnych w Rzymie 4-12-1991

Papieskie pozdrowienie dla proboszczów, wędrownych i odpowiedzialnych w Rzymie 4-12-1991

Św. Jan Paweł II

Watykan – Aula Pawła VI, 4 grudnia 1991 r.

Jak zwykle, serię pozdrowień, które skierował Papież, zakończyły grupy przybyłe z różnych włoskich diecezji.

«Cieszę się, że mogę powitać także licznych członków Drogi Neokatechumenalnej. Wśród nich są proboszczowie z różnych diecezji europejskich, odpowiedzialni wspólnot i katechiści wędrowni w wielu krajach Europy oraz wiele rodzin wysłanych na misje w ostatnich latach.

Drodzy bracia i siostry, przez waszą obecność w Rzymie podczas specjalnego Synodu dla Europy zamierzacie towarzyszyć jego pracom poprzez refleksję i modlitwę. W czasie waszej konwiwencji, która dziś dobiega końca, mieliście okazję potwierdzić konieczność bezzwłocznego przyjęcia polecenia Jezusa, aby wszędzie głosić Jego Ewangelię. Jest to mandat szczególnie naglący ze względu na obecne okoliczności społeczne i kulturowe.

Niech Dziewica Maryja pomaga wam iść dalej drogą, którą rozpoczęliście, zawsze wierni Chrystusowi i Jego Kościołowi. W ten sposób staniecie się niestrudzonymi i radosnymi apostołami nowej ewangelizacji».(*) Por. „L’Osservatore Romano”, 5 grudnia 1991 r.