Groet van de paus aan de pastoors, rondtrekkend en verantwoordelijk in Rome 4-12-1991

Groet van de paus aan de pastoors, rondtrekkend en verantwoordelijk in Rome 4-12-1991

St. Johannes Paulus II

Vaticaanstad – Paul VI-zaal, 4 december 1991

Zoals gewoonlijk werd de reeks begroetingen afgesloten 
met groepen die uit verschillende Italiaanse bisdommen kwamen.

«Ik ben ook blij de vele aanhangers van de Neocatechumenale Weg te mogen verwelkomen. Onder hen bevinden zich pastoors van verschillende Europese bisdommen, gemeenschapsleiders en rondtrekkende catechisten uit vele Europese landen en niet een paar families die de afgelopen jaren op missie zijn gestuurd.

Beste broers en zussen: met uw aanwezigheid in Rome, tijdens de ontwikkeling van de speciale synode voor Europa wil je het synodewerk begeleiden met reflectie en de zin. In de loop van uw samenleven, dat vandaag eindigt, u hebt de gelegenheid gehad om opnieuw te bevestigen dat u het Jezus ‘mandaat om zijn evangelie overal te verspreiden. Het gaat over een mandaat dat de huidige sociale en culturele omstandigheden maken bijzonder dringend.

Moge de Maagd Maria u helpen om door te gaan op het pad dat u bent ingeslagen, altijd trouw aan Christus en zijn Kerk. Op deze manier worden jullie onvermoeibare en vreugdevolle apostelen van de Nieuwe Evangelisatie.