AUDIENCE DAŽĀM KOPIENĀM NO SPĀNIJAS 5-XII-1987

AUDIENCE DAŽĀM KOPIENĀM NO SPĀNIJAS 5-XII-1987

Sv. Jānis Pāvils II

Vatikāns – Matildes kapela, 1987. gada 5 decembris

Šodien, sestdienā, 5. decembrī pēc pusdienām Matildes kapela Svētais Tēvs uzņēma audiencē dažus brāļus no Madrides Neokatehumenāla Ceļa kopienām. Tālāk pāvesta uzrunas vārdi tulkoti no spāņu valodas:

Ļoti mīlētie brāļi un māsas, man ir dzīvas apmierinātības iemesls šajā rītā uzņemot Neokatehumenālās kopienas no šīm Madrides draudzēm: no Sv. Roka, Sv. Katalinas no Labouré, Palomas Dievmātes un daži ceļojošie katehisti.

Visiem un katram no jums veltu sirsnīgu sveicienu. Es zinu, ka esat atnākuši uz Romu ar galveno nodomu atjaunot jūsu ticības apliecinājumu Apustuļa kapa priekšā.

Neokatehumenālais Ceļš ved jūs uz meditāciju un dziļo Сredo patiesības pieredzi. Credo ir būtisks mūsu kristīgas esamības spēks un nosaka liecināt par Kristību lielumu.

Klausīties un dot dzīvību mūsu ticības patiesībām ir būtisks lai palielinātu mūsu vienotību mūsu mātes Baznīcas miesā.

Tādēļ lūdzu Dievam, lai jūsu svētceļojums uz Romu, katoļticības centru, ielaiž saknes jūsu kristīga uzdevuma universalitātē un mudina jūsu ceļā kalpojot Evaņģēlijam.

Atgriežoties uz savām kopienām Spanijā un pasaulē nesiet viņiem pāvesta sveicienu, jo viņš domā un lūdzas par jums visiem ar lielu pieķeršanos un dzīvu cerību. Atdodu jūs, šajā Marijai veltītajā gadā, Vissvētākās Jaunavas aizbildniecībai. Viņa ir svētuma paraugs un maiga Svētā Gara darbībai. Lai viņa vienmēr pavada jūsu ceļā.

Sniedzu jums kā labvēlības zīmi apustulisko svētību. (*) Sal. «L’Osservatore Romano», 1987. gada 6. decembris.