AUDIENCJA PAPIEŻA DLA KILKU WSPÓLNOT NEOKATECHUMENALNYCH Z HISZPANII 5-12-1987

AUDIENCJA PAPIEŻA DLA KILKU WSPÓLNOT NEOKATECHUMENALNYCH Z HISZPANII 5-12-1987

Św. Jan Paweł II

Rzym, 5 grudnia 1987 r.

Dzisiejszej soboty, 5 grudnia, krótko po godzinie 12, w Kaplicy Matyldy, Ojciec święty przyjął na audiencji członków wspólnot neokatechumenalnych z Madrytu. Oto tekst wypowiedzi Papieża:

«Umiłowani bracia i siostry. Powodem głębokiego zadowolenia jest dla mnie przyjmowanie tego przedpołudnia wspólnot neokatechumenalnych z parafii w Madrycie: św. Rocha, św. Katarzyny Laboure, Matki Bożej Łaskawej, oraz grupy katechistów wędrownych.

Serdeczne słowa przywitania pragnę skierować do wszystkich i do każdego z was. Wiem, że przybyliście do Rzymu w zasadniczym celu odnowienia waszego wyznania wiary przy grobie Apostoła.

Droga neokatechumenalna prowadzi was do rozważania i do głębokiego doświadczenia prawd Credo, jako życiodajnej limfy waszego bycia chrześcijanami oraz jako wymogu świadczenia o wielkości darów chrzcielnych.

Słuchanie i wcielanie w życie prawd naszej wiary jest istotnym elementem wzmocnienia naszej jedności w łonie Kościoła, naszej Matki.

Dlatego proszę Pana, aby wasza pielgrzymka do Rzymu, do centrum Kościoła katolickiego, zakorzeniła was w powszechności waszego chrześcijańskiego zaangażowania i dodała wam odwagi na waszej drodze posługiwania Ewangelii jako katechiści wędrowni.

Wracając do waszych wspólnot w Hiszpanii i w świecie, zanieście wszystkim pozdrowienia papieża, który myśli o wszystkich i modli się za wszystkich z wielką miłością i żywą nadzieją. W tym Roku Maryjnym powierzam was opiece Najświętszej Dziewicy, która jest wzorem świętości i posłuszna działaniu Ducha. Niech Ona towarzyszy wam w waszej drodze.

Na znak przychylności udzielam wam apostolskiego błogosławieństwa».