SV. BENEDIKTA JĀZEPS LABRE DRAUDZES VIZĪTE 31-X-1999

SV. BENEDIKTA JĀZEPS LABRE DRAUDZES VIZĪTE 31-X-1999

Sv. Jānis Pāvils II

Roma, 1999. gada 21. oktobris

Pēc Sv. Mises, draudzes mājas zālē, notika tikšanās ar jauniešiem, pastorālas padomes biedriem un dažādu draudzes kopienu pārstāvjiem. Klātesošo vārdā, Vittorio (29 gadi), vērsās pret pāvestu:

Svētais Tēvs, mēs satikām ar Elizabetes teiktajiem vārdiem Jaunavai Marijai: “No kā man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis?” Šī dziesma izpauž pateicību Jums par šo vizīti mūsu draudzē. Šeit esam klātesoši brāļi no vienas Neokatehumenālās kopienas, oratorija vadītāji, katehisti, draudzes ekonomiskās padomes locekļi un jaunieši, kas gatavojas uz Pasaules Jauniešu Dienām. Svētais Tēvs, šajos nedaudzos draudzes pastāvēšanas gados mēs pamanījām, ka neesam “labi”, bet vāji un grēcinieki un bieži ir grūti būti par gaismu mūsu rajonā. Bet esam piedzīvojuši, ka tikai Kristū, kas ir miris un augšāmcelies mūsu pestīšanai, ir dzīvībā, tāpēc esam pateicīgi un priecīgi par jūsu klātbūtni.

Turpinājumā Svētais Tēvs uzrunāja klātesošos ar šiem vārdiem:

Ka jūs esat Neokatehumenāts var uzreiz atpazīt. Pietiek klausīties dziesmas. Jūsu dziesmas ir specifiskās. Ka jūs esat jaunieši, to var arī just. Jūs gatavojaties 2000. gadam, Pasaules Jauniešu Dienām Romā un tas ir labums. Es arī gatavojos, neskatoties ka arvien esmu mazāk jauns. Jaunieši vienmēr labprāt seko man. Tāpēc pateicos par šo vizīti un novēlu visiem veiksmīgi turpināt: draudzes kopienai, pastorālai padomei, jauniešiem un Neokatehumenāta brāļiem. Jubileja būs veiksmīga. 2000. gads ir gandrīz klāt. Svētie vārti tiks atvērti pēc mazāk nekā divi mēneši, 24. decembrī. Tagad atcerēsimies par mums dārgajiem mirušajiem, ko Baznīca piemin šajās dienās. Vēlreiz paldies jums. lai jums vienmēr ir liela drosme! Arī jūsu prāvests ir “neokatehumenāls”. tas uzreiz krīt acīs. Kam ir barda uzreiz izraisa aizdomas. Arī vikāram ir barda. Tad meklēsim apbrīnot “neokatehumenālos” pat ja mums nav bārdas.

Lai top slavēts Jēzus Kristus! (*) Sal. «L’Osservatore Romano»,1999. gada 2-3 novembris.