Bezoek aan de parochie van San Benito José Labre 31-10-1999

Bezoek aan de parochie van San Benito José Labre 31-10-1999

St. Johannes Paulus II

Zondag 31 oktober 1999

Aan het einde van de Heilige Mis, in een zaal van het parochiecomplex, werd de ontmoeting gehouden met de jongeren en met de leden van de pastorale raad en de vertegenwoordigers van de verschillende realiteiten van de parochie. Namens de aanwezigen richtte Vittorio, 29, deze woorden van groet tot de paus:

«Heilige Vader, we hebben u begroet met de woorden die Elisabeth tegen de Maagd Maria zei:” Hoe komt de Moeder van de Heer naar mij toe? ” Dit liedje betuigt je dank voor je bezoek aan onze parochiegemeenschap. Bij deze bijeenkomst zijn de volgenden aanwezig: een neocatechumenale gemeenschap, de animatoren van het oratorium, de catechisten, de leden van de economische raad van de parochie en de jongeren die zich voorbereiden op Wereldjongerendagen. Heilige Vader, in deze paar jaar van het bestaan van onze parochie hebben we gezien dat we niet “goed” zijn, we zijn zwak en zondig en zo vaak is het moeilijk voor ons om een ​​lichtpuntje te zijn in onze wijk, maar we hebben ervaren dat er alleen in Christus, dood en verrezen tot onze zaligheid, leven is; daarom vragen we Zijne Heiligheid, als de opvolger van Petrus, om ons in geloof te bevestigen. Bedankt, we zijn dankbaar en vol vreugde voor uw aanwezigheid onder ons.

De Heilige Vader sprak de aanwezigen toe en zei deze woorden:

«Je kunt meteen merken dat je neocatechumenaal bent. Luister gewoon naar de liedjes. Die zijn jullie specifieke liederen. Daarna zijn jullie jonge mensen, dat zie je. U bereidt zich voor op het jaar 2000, op de Wereldjongerendag, in Rome: en dat is goed. Ik bereid me ook voor, al ben ik steeds minder jong. En de jonge mensen volgen me altijd met vreugde. Daarom bedank ik u bij de gelegenheid van dit bezoek en wens ik u allen een goed vervolg; aan de parochiegemeenschappen, de pastorale raad, de jeugd en het neocatechumenaal. Het jubileum zal goed gaan. Het jaar 2000 is nabij. De Heilige Deur gaat op 24 december over minder dan twee maanden open. We herinneren ons onze overledenen nog steeds, in deze specifieke dagen, waarin de hele kerk hen herdenkt. Nogmaals bedankt. Wees altijd opgewekt! Ook uw pastoor is neocatechumenaal, hij ziet er snel uit. Wie een baard draagt, is altijd achterdochtig. De pastoor draagt ​​ook een baard. Dus we proberen het neocatechumenaat te bewonderen, ook al dragen we geen baard.

Prijs Jezus Christus! “.