Piazza Asti Sv. Antona draudzes vizīte 6-V-1979

Piazza Asti Sv. Antona draudzes vizīte 6-V-1979

Sv. Jānis Pāvils II

Roma, 1979. gada 6. maijs *

1979. gada 6. maijā, svētdienā, dienā veltīta jauniem aicinājumiem, pāvests apmeklēja Sv. Antona draudzi Piazza Astī. Pēc plkst. 17:30 Mises atsevišķi satikās ar dažām draudzes grupām starp kurām bija 2 Neokatehumenālās kopienas, esošas uz ceļa ap pustrešo gadu un pusgadu respektīvi. Klātesoši bija viņu katehisti no Romas Sv. Frančeskas Kabrini draudzēs. Pāvests, kopā ar ar kardinālu Poletti un vietējo bīskapu monsinjoru Salimei, tika uzņemts skaņot “Jeruzaleme, Jeruzaleme, Jeruzaleme atjaunota” (Tobija dziesma). Kamēr brāļi dziedāja  Jānis Pāvils II apgāja visu zāli un veltīja katram kādus vārdus. Beigās dziedāja “Aleluja” kopā ar kantoriem. Pēc dziesmas, prāvests izstāstīja pāvestam par Ceļu:

Svētais Tēvs, šeit ir 2 kopienas sauktas par Neokatehumenālām kopienām. Šis nosaukums nozīmē iesākto atgriešanās ceļu ticībā, kuru saņēma caur Kristībām un tās atklāšanai no jauna. Ticība, kas varbūt ir palikusi embrionālā stadijā, bet kas caur šo ticības ceļu, caur Dieva Vārdu pieaug un sasniedz briedumu. Tas ir ceļš, teiksim tā, lai aicinātu attālinātos, grēciniekus, kas nav dzirdējuši neko par atgriešanos. Un vēlāk, tas pašsaprotami, nonākt pie šis liecības par mīlestību uz Dievu un tuvākajiem. Lūk, tas ir viss.

Pāvests pēc tam sacīja:

Visu jūs skaidrojat ar savu Kopienu, ar jūsu brālīgo vienotību un prieku, arī ar dziesmām un, protams, ar lūgšanu. Jo kad tiek atklāta īsta Kristību realitāte, Dieva žēlastība, mūsu dievišķa dēlišķība, kad viss tas tiek atklāts, mēs ieejam dziļā priekā. Tas prieks top par komunikabilu prieku. Tas nozīme, ka cilvēks vēlās dalīties ar citiem savu atklājumu un prieku. Es domāju, ka gars, kas bija Agrīnas Baznīcas katehumenu grupām ir arī Neokatehumenālo grupu gars mūsdienu Baznīcā.

Novēlu, lai jūs turpināt savu darbību un arī lūdzu kādu reizi palūgties par pāvestu.

(*) Sal. «L’Osservatore Romano», 1979. gada 7-8. maijs.