Bezoek aan de parochie van San Antonio op Piazza Asti 5-6-1979

Bezoek aan de parochie van San Antonio op Piazza Asti 5-6-1979

St. Johannes Paulus II

Rome, 6 mei 1979 *

Op zondag 6 mei 1979 dag gewijd aan roepingen, bezocht de parochie van San Antonio de Piazza Asti (al Tuscolano) Paus Johannes Paulus II. Daarna na het vieren van de heilige mis om 17.30 uur, een vergadering gehad afzonderlijk met de verschillende groepen van de parochie en met de twee Neocatechumenale gemeenschappen die al twee jaar onderweg zijn en respectievelijk een halve en zes maanden met hun catechisten van de 2e gemeenschap van Santa Francesca Cabrini. De paus, vergezeld door kardinaal Poletti en door de bisschop van de regio Mons. Salimei, werd verwelkomd met het lied: “Jeruzalem, Jeruzalem, Jeruzalem herbouwd ”(uit het lied van Tobias); terwijl de broers zong, heeft Johannes Paulus II de groepen begroet en geleid elk een woord en stopten aan het einde om samen het Halleluja te zingen met de zangers. Toen het lied was afgelopen, presenteerde de pastoor de Weg aan de paus als volgt:

«Heiligheid, het zijn twee gemeenschappen die neocatechumenaal en met worden genoemd met deze naam proberen ze het pad van conversie te begrijpen dat ze zijn begonnen om het geloof te herontdekken dat ze ontvingen in de doop: geloof dat kan zijn in de embryonale toestand gebleven, zodat hierdoor Het pad van het geloof moet incuberen en groeien om volwassen te worden. Het is een manier om, laten we zeggen, de ver weg, de zondaars, die nog nooit van bekering hebben gehoord en dan naar de getuigenis van liefde jegens God en jegens de naaste. Dit is alles”.

De paus zei toen:

«U legt dit alles uit met uw Gemeenschap, met uw broederlijke gemeenschap en ook met uw vreugde met uw zang, en zeker met gebed; want als ik het weet ontdek de ware realiteit van de doop, van Gods genade, van onze goddelijke afstamming, wanneer dit alles wordt ontdekt, gaat men de diepe en ook communicatieve vreugde – het betekent dat het over gaat communiceer deze ontdekking en deze vreugde aan anderen. Ik geloof dat dit de geest was van de catechumensgroepen van de Early Church en dit ook de geest van de groepen Neocatechumenaal in de hedendaagse kerk.

Ik hoop dat je zo doorgaat en dat je ooit voor de paus bidt.

(*) Zie “L’Osservatore Romano”, 7-8 mei 1979.