Visiit Püha Antoniuse kogudusele Piazza Astis 6-V-1979

Visiit Püha Antoniuse kogudusele Piazza Astis 6-V-1979

Püha Johannes Paulus II

Rooma, 6. mai 1979 *

Paavst pühapäeval, 6. mail 1979, kutsumustele pühendatud päeval, külastas Püha Antoniuse kogudust Piazza Astis (Tuscolanos), kus, kella 17:30 Püha Missa pühitsemise järel, kohtus ta eraldi erinevate koguduse gruppidega ja kahe Neokatehhumeenilise Tee kogudusega, kes kõnnivad juba vastavalt kaks ja pool aastat ning kuus kuud, kohal olid nende katehhistid, kes on pärit Rooma Püha Francesca Cabrini teisest Kogudusest. Paavst, kellega olid Kardinal Poletti ja piirkonna Piiskopi Mons. Salimei, võeti vastu lauluga “Jeruusalemm, Jeruusalemm, Jeruusalemm, taas ülesehitatud” (Toobiti laulust); kui vennad laulsid, Johannes Paulus II, kiirel tervituste ringil, rääkis igaühega, viivitades lõpus, et laulda Halleluujat lauljatega.  Laulu lõppedes esitles kogudusepreester Teed Paavstile nii:

Pühadus, need on kaks Kogudust, keda kutsutakse Neokatehhumeenilisteks ja selle nimega soovivad nad mõista pöördumisteed, mida nad on alustanud Ristimisel saadud Usu taasavastamiseks: Usk, mis on jäänud, võibolla, embrüo staadiumisse ning selle Usutee kaudu, Jumala Sõna kuulamise kaudu peab see Usk suureks, täiskasvanuks muutuma. See on viis, ütleme nii, et kutsuda kõige kaugemaid, neid, kes on patused, kes pole kunagi kuulnud midagi pöördumisest, ning siis – mõistetavalt – jõuda tunnistuseni, milleks on armastus Issanda ja ligimehe vastu. Vaat, see on kõik.

Paavst ütles kohe nii:

Ja kõike seda te seletate oma Kogudusega, oma vennaliku osadusega ja oma rõõmuga, ka oma lauluga, kindlasti palvega: sest kui avastatakse Ristimise, Jumala Armu, meie Jumala lasteks olemise tõeline reaalsus, kui kõike seda avastatakse, siis sisenetakse sügavasse rõõmu ning ka suhtlevasse rõõmu; see tähendab, et üritatakse seda avastust ja seda rõõmu teistele teada anda. Ma tõesti mõtlen, et see, mis oli Ürgse Kiriku Katehhumeeniliste gruppide Vaim, on ka tänapäeva Kiriku Neokatehhumeeniliste gruppide Vaim.

Ma loodan, et jätkate, ning palvetage mõnikord Paavsti eest.

(*) Vrd. «Rooma Vaatleja», 7.-8. mai 1979.