Pāvesta Jāņa Pāvila II uzruna Neokatehumenālā Ceļa ceļojošiem katehistiem 29-IX-1979

Pāvesta Jāņa Pāvila II uzruna Neokatehumenālā Ceļa ceļojošiem katehistiem 29-IX-1979

Sv. Jānis Pāvils II

Vatikāns, audience, 1979. gada 26. septembrī

Priesteriem ir ceļojošiem katehistiem lajiem no Neokatehumenālā Ceļa pāvests Jānis Pāvils II teica:

… Šodien kopā ar mums šajā audiencē ir klātesoši cilvēki piederoši kustībai, kuras mērķis ir palīdzēt kristiešiem atklāt no jauna Kristības saņemtu realitāti un dzīvot tajā bagātībā ar prieku. Lai jūsu liecība, saskaņota ar atbilstošiem ganiem, izraisa brāļos vēlmi dzīvot koherentiskāko dzīvi pēc Kristības nosacījumiem un tās neizsmeļamu bagātību.