Pozdrowienie dla wędrownych: Audiencja generalna 26-9-1979

Pozdrowienie dla wędrownych: Audiencja generalna 26-9-1979

Św. Jan Paweł II

Na Audiencji ogólnej. Rzym, 26 września 1979 r. (*)

Do księży i świeckich katechistów wędrownych, należących do wspólnot neokatechumenalnych, Ojciec święty powiedział:

«…Uczestniczy w naszej audiencji liczna grupa katechistów wędrownych należących do ruchu (neokatechumenalnego), który stawia sobie za cel pomóc chrześcijanom odkrywać rzeczywistość chrztu i przeżywać w radości jego wyzwalające bogactwo. Oby wasze świadectwo, dawane w pełnej zgodzie z prawowitymi pasterzami, mogło wzbudzić w wielu braciach pragnienie oraz zaangażowanie się w życie coraz bardziej zgodne z wymaganiami chrztu i jego niewyczerpanego bogactwa. Niech wam towarzyszy moje apostolskie błogosławieństwo.».