Ik groet de deelnemers aan het congres «Boete en verzoening in het zondagse Angelus op 13 februari 1983

Ik groet de deelnemers aan het congres «Boete en verzoening in het zondagse Angelus op 13 februari 1983

St. Johannes Paulus II

Sint-Pietersplein, 13 februari 1983

De Heilige Vader na reciteerde het “Angelus” op zondag, richtte hij de volgende woorden tot sommige groepen op een bepaalde manier en zeiden:

«Ik wil een hartelijke groet richten aan de talrijke groep die hier aanwezig is en die deze dagen in Rome hebben deelgenomen aan het congres over” Boete en verzoening “, gepromoot door de neocatechumenale gemeenschappen. Geachte broeders, ik wil u nogmaals mijn voldoening uitdrukken over dit congres van u, dat bijna 60 bisschoppen en 2000 pastoors en priesters uit de vijf continenten heeft samengebracht om na te denken over het thema van de volgende bisschoppensynode. In de ontmoeting die ik afgelopen donderdag met u had, heb ik nogmaals het enthousiasme waarmee u zich onderscheidt, kunnen waarderen. Ga door met onvermoeibare en altijd hernieuwde vrijgevigheid in uw toewijding aan apostolaat en christelijk getuigenis, vooral op het gebied van catechese, waar u in deze jaren zoveel goede vruchten hebt behaald. Mijn apostolische zegen vergezelt u en alle leden van de neocatechumenale gemeenschappen van de wereld.