PAPIEŻ JAN PAWEŁ II POZDRAWIA UCZESTNIKÓW ZJAZDU NA TEMAT „POKUTA I POJEDNANIE”, PO MODLITWIE „ANIOŁ PAŃSKI” 13-2-1983

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II POZDRAWIA UCZESTNIKÓW ZJAZDU NA TEMAT „POKUTA I POJEDNANIE”, PO MODLITWIE „ANIOŁ PAŃSKI” 13-2-1983

Św. Jan Paweł II

Plac św. Piotra, 13 lutego 1983 r.

Po modlitwie „Anioł Pański” Ojciec święty zwrócił się ze szczególnymi pozdrowieniami do obecnych grup i powiedział m.in.:

«Pragnę zwrócić się z serdecznym pozdrowieniem do licznej grupy uczestników obrad odbywającego się w Rzymie w tych dniach zjazdu na temat „Pokuta i pojednanie”, zorganizowanego staraniem wspólnot neokatechumenalnych. Raz jeszcze, drodzy Bracia, chcę wyrazić wobec was zadowolenie z waszego kongresu, który zgromadził blisko sześćdziesięciu biskupów oraz dwa tysiące proboszczów i kapłanów, przybyłych z pięciu kontynentów, ażeby zastanowić się nad tematem przyszłego Synodu Biskupów. W czasie spotkania, jakie miałem z wami w ubiegły czwartek, po raz któryś z rzędu mogłem docenić entuzjazm, jaki was wyróżnia. Nie ustawajcie w prowadzeniu z niezmordowaną i zawsze świeżą hojnością waszego chrześcijańskiego apostolatu i świadectwa, szczególnie w dziedzinie katechezy, w której tyle dobrych owoców osiągnęliście na przestrzeni ostatnich lat. Niech wam i wszystkim członkom wspólnot neokatechumenalnych na całym świecie towarzyszy moje apostolskie błogosławieństwo».