Inhuldiging van de bibliotheek van de Domus Galilaeae 31-3-2005

Inhuldiging van de bibliotheek van de Domus Galilaeae 31-3-2005

St. Johannes Paulus II

Korazín, 31 maart 2005

De bibliotheek werd ingehuldigd op 31 maart 2005 met de aanwezigheid van meer dan 50 bisschoppen uit verschillende delen van de wereld. Onder hen: 11 kardinalen, de patriarch zijne zaligheid Michel Sabbah, 3 patriarchen van de oosterse kerk, de apostolische nuntius monseigneur Pietro Sambi, de bewaarder van het Heilige Land, vele rabbijnen, de vertegenwoordigers van de congregaties en van de universiteiten, de rectoren van de 56 “Redemptoris Mater” en rondreizende seminars van de Neocatechumenal Way. Allen waren aanwezig om de belangrijke rol van de Domus Galilaeae te benadrukken, als een “brug” tussen het jodendom en het christendom, die de Heilige Vader aan deze “domus” heeft toegeschreven met een voor de gelegenheid verzonden brief. Bij de ingang van de bibliotheek bevindt zich een grote glazen halve bol, met een sterrenhemel boven het gewelf. Binnenin is een complete Thora-rol, driehonderd jaar geleden geschreven.

De Thora bevindt zich in het midden van de bibliotheek, die deel uitmaakt van het complex van de Domus Galilaeae. Kiko Argüello, de auteur van het Domus Galilaeae-project en de bibliotheek, heeft een paar woorden gesproken om de architectonische structuur uit te leggen. «De bol is het symbool van het universum en geeft uitdrukking aan het centrale idee van de Hebreeuwse en christelijke traditie in het boek Spreuken 8, 29-30:“ Toen (God) de grondslagen van de aarde legde, (wijsheid) was er als architect ”. De bibliotheek zal zich specialiseren in de Bergrede om bisschoppen, priesters en seminaristen de mogelijkheid te bieden hun studie en meditatie over deze tekst te verdiepen. Op de volgende pagina’s reproduceren we de brief die Johannes Paulus II voor de gelegenheid wilde sturen. Het was een van de laatste officiële handelingen van zijn pontificaat.

«Beste broeders en zusters: 1. Ik heb met vreugde vernomen dat op 31 maart de bibliotheek van de “Domus Galilaeae”, die zich op de berg der zaligsprekingen bevindt, zal worden ingehuldigd. Aan het einde van de coëxistentie, waaraan talrijke kardinalen, bisschoppen en priesters uit verschillende delen van de wereld deelnemen, samen met de rectoren van de seminaries die tot de Neocatechumenale Weg behoren, zal deze belangrijke gebeurtenis plaatsvinden. Ik ben erg blij om me bij hem te voegen, idealiter ook ik, en richt mijn hartelijke groeten aan de organisatoren en alle aanwezigen. In het bijzonder groet ik de katholieke ordinarissen in het Heilige Land, onder leiding van de Latijnse patriarch, de religieuze en politieke autoriteiten van de Hebreeuwse wereld die aan dit evenement deelnemen, de vertegenwoordigers van de religieuze congregaties en de parochiegemeenschappen van de regio.

De “Domus Galilaeae” is verrijkt met een nieuwe belangrijke structuur, de Bibliotheek, die precies het Boek van de Torah in het midden huisvest om ook architectonisch de centrale plaats van het Woord van God te symboliseren. Moge dit huis, gecreëerd door degenen die verantwoordelijk zijn voor de neocatechumenale weg, met passende initiatieven een diepe religieuze vorming en een vruchtbare dialoog tussen het hebraïsme en de katholieke kerk bevorderen.

2. “Uw woord is een lamp voor mijn voetstappen” (Ps 18:29). Zo zingt de psalmist en daarmee allen die zullen worden uitgenodigd om te bidden maakt gebruik van de verschillende diensten die de bibliotheek nu aanbiedt ingehuldigd. Het heelal is gebouwd volgens een prachtig project geïnspireerd door de wijsheid van God. Het evangelie van Johannes begint bevestigend dat “in het begin het Woord bestond en het Woord bij God was en het Woord God was” (Joh 1,1). Het Woord, de eeuwige Wijsheid van God, is vlees geworden, heeft haar geplaatst tent onder ons en met zijn dood en opstanding heeft hij ons verlost. We denken hierover met vreugde na in deze heilige dagen van Pasen fundamenteel mysterie van ons geloof. Christus, eerstgeborene van allemaal de schepping, het hoogtepunt van de Torah, is gestegen en leeft nu en wandelt mee ons, die ons blijft verlichten met zijn Woord van verlossing.

Hoe diepgaand zijn zijn leringen! Hoe actueel is altijd de Bergrede die in het Universum is ingeschreven! De schoonheid van Christus die zijn bekroning vindt in de zaligsprekingen, de schoonheid van Christus die schittert in de Kerk, zijn mystieke lichaam, manifesteert zich op een eminente manier in de liefde die gelovigen verenigt: dit is de boodschap die de architectonische structuur van het gebouw “Domus Galilaeae” wil communiceren met zijn gasten en pelgrims. Wens vanuit het hart dat al degenen die de kans hebben om erin te verblijven of te bezoeken het kan groeien in de kennis en liefde van Christus, Wijsheid waarin het begin van alles wordt geplaatst.

3. Beste broers en zusters! Terwijl ik met mijn gedachte me bij U voeg, herleef ik in mijn gedachten de onvergetelijke momenten van het bezoek dat de Heer me liet brengen aan het Heilig Land, tijdens het grote Jubileum van het jaar 2000. Precies in deze dagen is de verjaardag ervan. In Korazín, op de berg van Zaligsprekingen, niet ver van de “Domus Galilaeae”, kreeg ik de gelegenheid jonge mensen te ontmoeten en de heilige mis voor hen te vieren. Aan hen wilde ik wijzen de tien geboden ons leven regeld en de Zaligsprekingen, en ik nodigde hen uit tot totale trouw aan Christus. Ik doe dezelfde uitnodiging aan jullie allemaal op dezelfde plek waar de onsterfelijke woorden van de Verlosser blijven weerklinken. In uw het dagelijkse bestaan ​​vertaalt het in concrete werken en dorst in alles nederige en moedige getuigen van het evangelie.

De Maagd Maria, Ster van de Engelisatie, wees uw model en gids. Ik verzeker u van een bijzondere herinnering in gebed, terwijl ik u en al uw dierbaren met genegenheid zegen.

Uit het Vaticaan, 24 maart 2005, Witte Donderdag

Johannes Paulus PP II