“Regina Coeli” aan het einde van de Rome Citizen Mission 5-23-1999

“Regina Coeli” aan het einde van de Rome Citizen Mission 5-23-1999

St. Johannes Paulus II

San Pedro, 23 mei 1999 *

«Laten we samen de Heilige Geest aanroepen zodat het de Citizen Mission of Rome vruchtbaar kan maken en de verwachtingen van de hele kerk. In de «Regina Coeli» van de Hoogfeest van Pinksteren, op zondag 23 mei, heeft Johannes Paulus II dat gedaan herinnerde zich de plechtige wake die op zaterdagmiddag eindigde Citizen Mission en de geweldige ontmoeting van vorig jaar met de Movements kerkelijk en de nieuwe gemeenschappen. Dit zijn de woorden van de paus:

“1. De plechtigheid van Pinksteren doet ons de buitengewone ervaring herbeleven die de apostelen vijftig dagen na de opstanding van Christus hadden. Met Pinksteren bereikt het paasseizoen zijn hoogtepunt, en dit hoogtepunt bestaat precies in de gave van de Heilige Geest, volgens de belofte van Jezus. Vandaag denken we na over de transformatie van de discipelen van de Heer: van angstige volgelingen worden ze onbevreesde getuigen die vrijmoedig het goede nieuws aan alle volkeren verkondigen. Terwijl ze in gebed bijeen waren, in de Bovenkamer, in het gezelschap van Maria, stuurde de Geest van Waarheid hen om van de hele wereld een Bovenkamer van liefde en eenheid te maken. Deze twee dimensies, gebed en apostolaat, gemeenschap en zending, zijn altijd en overal onmisbaar voor het leven van de Kerk.

2. Voor dit groot feest hebben we ons gistermiddag voorbereid, hier, op het Sint-Pietersplein, met een plechtige wake, waarmee de Citizen Mission of Rome werd afgesloten. Wat een buitengewone spirituele ervaring! Het bracht ons de grote ontmoeting van vorig jaar met de kerkelijke bewegingen en de nieuwe gemeenschappen in herinnering, die aan het einde van het millennium een ​​ware gave van de Geest aan de Kerk vormen, en een van de nieuwe tekenen die voortkwamen uit het Tweede Vaticaan. Raad. De bijeenkomst van vorig jaar heeft geweldige resultaten opgeleverd. Inderdaad, initiatieven gericht op het koesteren van een gevoel van gemeenschap in bewegingen en gemeenschappen zijn vermenigvuldigd om de samenwerking tussen hen, en ook in het bijzonder kerken en parochies, te vergroten. Laten we de Heer danken voor deze veelbelovende lente voor de kerk, rijk aan hoop. Ik ben er zeker van dat het volgende congres, georganiseerd door de Pauselijke Raad voor de Leken, met als thema: “Kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen onder de pastorale zorg van bisschoppen”, zal bijdragen tot hun verdere ontwikkeling. De geseculariseerde wereld verplicht alle christenen om hun missionaire impuls te intensiveren en deze te baseren op een radicale ervaring van geloof in Christus, een ervaring van gebed, eenheid en verkondiging.

3. Laten we samen de Heilige Geest aanroepen, zodat hij de burgerlijke missie van Rome kan verrijken en de verwachtingen van de hele Kerk met vrucht kan vervullen. Missionaire inzet heeft geen deadlines en is de verantwoordelijkheid van alle leden van de christelijke gemeenschap. Vandaag, net als in het begin, weet de Kerk dat ze, om de uitdagingen van de Nieuwe Evangelisatie het hoofd te bieden, Maria, de Moeder van Jezus en onze Moeder, in gebed moet ontmoeten. Laten we de Maagd vragen om met ons en voor ons te bidden tot de hemelse Vader, zodat zij de Heilige Geest mag uitstorten over alle gelovigen en de wonderen van Pinksteren kan vernieuwen.

(*) Zie “L’Osservatore Romano”, 24-25 mei 1999.