„REGINA COELI” W NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO NA ZAKOŃCZENIE MISJI MIEJSKIEJ W RZYMIE 23-V-1999

„REGINA COELI” W NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO NA ZAKOŃCZENIE MISJI MIEJSKIEJ W RZYMIE 23-V-1999

Św. Jan Paweł II

Plac św. Piotra, 23 maja 1999 r.*

«Wzywajmy razem Ducha Świętego, aby za Jego sprawą Misje Miejskie w Rzymie przyniosły obfite owoce, które w pełni zaspokoją oczekiwania całego Kościoła». W «Regina Coeli» w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w niedzielę 23 maja, Jan Paweł II wspomniał uroczystą Wigilię, którą w sobotni wieczór zakończył misję miejską oraz wielkie spotkanie z Ruchami kościelnymi i nowymi wspólnotami. To są słowa papieża:

«1. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego pozwala nam przeżyć na nowo niezwykłe doświadczenie, jakie stało się udziałem apostołów w pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. Pięćdziesiątnica to dopełnienie okresu wielkanocnego, polegające właśnie na zesłaniu Ducha Świętego zgodnie z obietnicą Jezusa. Rozważamy dziś przemianę, jaka dokonała się w uczniach Chrystusa: dotychczas niezdecydowani i zalęknieni, stają się teraz nieustraszonymi świadkami, którzy odważnie głoszą wszystkim Dobrą Nowinę. Zgromadzeni jednomyślnie na modlitwie w wieczerniku razem z Maryją, zostają posłani przez Ducha prawdy, aby cały świat uczynić wieczernikiem miłości i jedności. Obydwa te wymiary — modlitwa i apostolat, komunia i misja — są nieodzowne w życiu Kościoła w każdym czasie i w każdym miejscu.

2. Na to wielkie święto przygotowaliśmy się wczoraj wieczorem, sprawując tutaj, na placu św. Piotra, uroczystą wigilię na zakończenie Misji Miejskich w Rzymie. Cóż to za niezwykłe doświadczenie duchowe! Wigilia ta przypominała wielkie ubiegłoroczne spotkanie z ruchami kościelnymi i nowymi wspólnotami, które są prawdziwym darem Ducha Świętego dla Kościoła na końcu obecnego tysiąclecia i jednym z nowych znaków, wyrosłych z Soboru Watykańskiego II. Tamto spotkanie sprzed roku przyniosło cenne owoce. Dzięki niemu podjęto wiele inicjatyw mających umocnić w ruchach i wspólnotach zmysł komunii, aby rozwinąć współpracę między nimi, a także w łonie Kościołów lokalnych i w parafiach. Dziękujmy Bogu za tę wiosnę Kościoła, która pozwala żywić wielkie nadzieje na przyszłość. Jestem przekonany, że sprzyjać jej będzie także sympozjum na temat: «Ruchy kościelne i nowe wspólnoty jako przedmiot troski pasterskiej biskupów», które odbędzie się wkrótce z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Świeckich. Świat ulegający sekularyzacji jest wyzwaniem dla każdego chrześcijanina, aby z nową energią podjął swoją misję, opierając ją na głębokim doświadczeniu wiary w Chrystusa, ukształtowanym przez modlitwę, jedność i przepowiadanie.

3. Wzywajmy razem Ducha Świętego, aby za Jego sprawą Misje Miejskie w Rzymie przyniosły obfite owoce, które w pełni zaspokoją oczekiwania całego Kościoła. Nakaz udziału w misji pozostaje w mocy zawsze i dotyczy wszystkich członków chrześcijańskiej wspólnoty. Tak jak na początku, Kościół wie dzisiaj, że aby sprostać wyzwaniom nowej ewangelizacji, musi trwać na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa i naszą Matką. Prośmy Najświętszą Pannę, by modliła się z nami i za nas do Ojca niebieskiego, ażeby zesłał na wszystkich wierzących Ducha Świętego i odnowił cuda Pięćdziesiątnicy».

(*) Cfr. «L’Osservatore Romano», 24-25 maja 1999 r.