Brief van paus Johannes Paulus II aan priesters voor Witte Donderdag 03-12-1991

Brief van paus Johannes Paulus II aan priesters voor Witte Donderdag 03-12-1991

St. Johannes Paulus II

Vaticaanstad, 12 maart 1991

“Voor een eerlijkere verdeling van
priesters in de kerk: een plan om nog meer regio's te helpen
behoeftig… kortom, een speciaal voorstel ”.

Het decreet "Presbiterorum Ordinis" n. 10 is van mening 
dat, om het ernstige tekort aan priesters in bepaalde regio's 
op te lossen, "het opportuun is internationale seminaries 
op te richten". Dit idee wordt gerealiseerd in de "Redemptoris Mater" 
seminaries, die diocesane priesters voorbereiden op de Nieuwe Evangelisatie, 
volgens het programma van de Neocatechumenale Weg. We vragen ons af of deze 
optie ook niet geboden kan worden aan degenen die een dergelijke beweging niet 
volgen. Daartoe zouden de bisschoppenconferenties van sommige landen, zoals 
Italië, Spanje, Polen en Ierland, moeten worden uitgenodigd om nationale 
(of internationale) seminaries voor de Nieuwe Evangelisatie op te richten. 
Zo zou een nieuwe vorm van bediening ontstaan: de diocesane missionaris.