List Papieża Jana Pawła II do Kapłanów na Wielki Czwartek 12-3-1991

List Papieża Jana Pawła II do Kapłanów na Wielki Czwartek 12-3-1991

Św. Jan Paweł II

Watykan, 12 marca 1991 r.

“Dla bardziej sprawiedliwego podziału księży w Kościele: plan pomocy niektórym najbardziej potrzebującym regionom”… Ogólnie rzecz biorąc, specjalna propozycja:

Dekret „Presbiterorum Ordinis” nr 10 stwierdza, że aby zaradzić poważnemu brakowi kapłanów w niektórych regionach, „stosowne jest ustanowienie seminariów międzynarodowych”. Idea ta jest realizowana w seminariach „Redemptoris Mater”, które przygotowują kapłanów diecezjalnych do nowej ewangelizacji, zgodnie z programem Drogi Neokatechumenalnej. Zastanawiamy się, czy ta opcja nie mogłaby być zaoferowana także tym, którzy nie podążają za takim ruchem. W tym celu należy zachęcić Konferencje Episkopatów niektórych krajów, takich jak Włochy, Hiszpania, Polska i Irlandia, do utworzenia krajowych (lub międzynarodowych) seminariów dla Nowej Ewangelizacji. W ten sposób powstałaby nowa forma posługi: misjonarz diecezjalny. (*) Por. „L’Osservatore Romano”, 22 marca 1991 r.