Pismo Pape Ivana Pavla II. svećenicima za Veliki Četvrtak 12-3-1991

Pismo Pape Ivana Pavla II. svećenicima za Veliki Četvrtak 12-3-1991

Sv. Ivan Pavao II.

Vatikan, 12. ožujka 1991. (*)

„Za pravedniju raspodjelu svećenika u Crkvi: plan pomoći za neke potrebitije pokrajine“… Na kraju, poseban prijedlog:

Uredba Presbiterorum Ordinis br. 10 smatra da je, kako bi se riješio ozbiljan nedostatak svećenika u određenim pokrajinama, „također prikladno uspostaviti međunarodna sjemeništa“. Ta je ideja provedena u sjemeništima Redemptoris Mater, koja pripremaju biskupijske svećenike za Novu Evangelizaciju, prema programu Neokatekumenskog puta. Postavlja se pitanje može li se ova opcija ponuditi i onima koji ne prihvaćaju ovaj pokret. U tu svrhu treba sazvati biskupske konferencije nekih zemalja, poput Italije, Španjolske, Poljske, Irske, da ustanove nacionalna (ili međunarodna) sjemeništa za Novu Evangelizaciju. Tako bi se primijenio novi oblik službe: biskupijski misionar.

(*) Usp. „L’Osservatore Romano“, 22. ožujka 1991.