Bezoek aan de parochie van San Lucas Evangelista 11-4-1979

Bezoek aan de parochie van San Lucas Evangelista 11-4-1979

St. Johannes Paulus II

Rome, 4 november 1979 *

Bijzonder significant heeft was de ontmoeting met de vijf neocatechumenale gemeenschappen die Ze begonnen hun activiteit in de parochie zeven jaar geleden, in 1972. De Heilige Vader heeft een gesprek gevoerd met degenen die verantwoordelijk zijn voor deze gemeenschappen, die u hebben ontvangen met een paar woorden van groet en presentatie; De catechist Franco heeft onder meer gezegd:

«Ook wij zouden willen toevoegen zoiets als catechisten van deze parochie. Heilige Vader: heeft ons voortgebracht grote vreugde en bewondering om te lezen – hoewel we dat nog niet hebben kunnen doen ga dieper – het prachtige document “Catechesi Tradendae”. Heeft ons grote vreugde gegeven om te zien hoe, tegelijkertijd met het leergezag van de De kerk geeft deze documenten uit, er is al een realiteit. Door te zeggen document, zegt u dat een groei in geloof noodzakelijk is er zijn mensen die vooral degenen die ver van de Kerk; naar de verstrooide. Zie, door de genade van de Heer hebben we dat gedaan een realiteit die groeit en waar we erg blij mee zijn; en ook voor deze bezoeken die u ons brengt. We houden veel van de rondtrekkende. U, heilige vader, bent echt een rondtrekkende paus die het Kerygma draagt, draagt ​​deze aankondiging van Jezus Christus opgestaan ​​uit de dood, die ons uit de onze heeft gehaald dood”.

Woorden van S.S. Johannes Paulus II:

«Ze hebben allemaal heel goed gesproken. Uw assistent-priester, Don Giancarlo, ook Franco (Franco is een van u, lijkt mij, uw woordvoerder), ons optimaal heeft uitgelegd en precies de geest, de sfeer, alles waaruit jouw bestaat groep; omdat groep niet alleen een nummer is, het is een geest. De groep, of beter gezegd, de Gemeenschap wordt altijd van binnenuit gevormd, intern, omdat het intern is waar de Heilige Geest elkaar aanraakt; raakt aan wat ieder van ons is, hun persoonlijke privacy, hun spirituele intimiteit, maar het raakt niemand van ons afzonderlijk, individueel, omdat hij ons heeft geschapen om een ​​gemeenschap te zijn, in gemeenschap leven; het is aan ieder van ons herbouw onszelf in gemeenschap, en dit is hoe dit allemaal gemeenschappen zoals de uwe die in christelijke gemeenschap leven. Hoeveel? -Vijf gemeenschappen..

Ik geloof dat er een regel is, een regel altijd: om te geven moet je iets hebben. Je moet iets geven dat niet in de zin is stoffelijk zeker, maar in spirituele zin. Om je te geven moet om iets van binnen te hebben dat immaterieel, spiritueel is. En wat is dat onzichtbaar, je moet het ontdekken.

Me Ik geloof dat dit de regel is van uw neocatechumenale beweging; ik weet probeer te ontdekken wat we van binnen hebben. Velen zijn christenen gedoopt, maar misschien hebben ze hun doopsel niet ontdekt, ze zijn het vergeten bijna zijn doopsel. Zij worden gedoopt, hun doop is in de notulen, zij gevonden in de archieven, is geregistreerd in de parochie, is ook geregistreerd in zijn hart, maar dit innerlijke register is merkt dat hij bijna dood is, slapend. En je moet erachter komen! Wanneer ontdek je dat je het hebt, dan moet je het geven. Wanneer het is ontdekt het geeft het misschien niet, omdat wat ontdekt wordt ons ertoe aanzet het te geven. Middelmatig alle apostelen zijn geboren. Alle apostelen werden zo geboren. ik geloof dat, als rondtrekkende catechisten nu opduiken, als zelfs de paus dat heeft gedaan een rondtrekkend feit, dit is ook een vrucht die hij heeft ontdekt. Of heeft ooit de rijkdom, het mysterie, het mysterie van Christus ontdekt, het mysterie dat onze persoonlijke, spirituele identiteit vormt, Christen, u kunt het niet helpen, maar wilt het aan anderen geven.

Ik ben erg blij met deze ontmoeting. Ik moedig je aan om door te gaan, want doorgaan betekent de Heilige Geest volgen, en ook je roeping volgen, want door het mysterie van de levende Christus in ons te ontdekken, wordt ook onze roeping ontdekt. En nu geef ik je al mijn zegen.

(*) Zie “L’Osservatore Romano”, 5-6 november 1979.