Bezoek aan de parochie van St. Rita de Tor Bella Monaca 1984/01/22

Bezoek aan de parochie van St. Rita de Tor Bella Monaca 1984/01/22

St. Johannes Paulus II

Rome, 22 januari 1984

Giuseppe Piervincenzi, die zorg draagt ​​voor deze groep van de parochie, heeft aan de Heilige Vader de geschiedenis van de gemeenschap gepresenteerd die vier jaar oud is; een leven van gebed, catechese, leren schrijven, een studie voor een nauwkeurigere evangelisatieopdracht. De jongeman die de neocatechumenale gemeenschap presenteerde, getrouwd en drie kinderen had, wilde later getuigen hoe de ontdekking van de Moederkerk voor zichzelf samenviel met zijn persoonlijke bekering: “Hij leefde in een grote religieuze onverschilligheid en relativisme. Moreel. Naderhand had de Heer genade met mij ”. Johannes Paulus II wilde in zijn toespraak onderstrepen:

«… het pad van het geloof kan niet worden gestopt Nooit. Het kan niet worden gestopt met de doop, noch met de eerste communie, het kan niet worden gestopt met het Vormsel, zelfs niet met het Sacrament van het huwelijk. Geloof moet altijd een weg zijn. Het moet altijd een ontdekking. Door haar en haar wonderen, we -in een in zekere zin bereiken we de realiteit van God. De Neocatechumenen laten zich leiden door dit idee en streven ernaar om verder te lopen eerlijk in persoonlijk geloof, in gemeenschapsgeloof, in geloof van Kerk”.