WIZYTACJA W PARAFII ŚW. RITY 22-1-1984

WIZYTACJA W PARAFII ŚW. RITY 22-1-1984

Św. Jan Paweł II

Rzym, 22 stycznia 1984 r.

O. Giuseppe Piervincenzi  przedstawił Ojcu świętemu historię wspólnoty: życie modlitwy, katechez, poznawania Pisma świętego kończącego się konkretną misją ewangelizacji. Młody przedstawiciel wspólnot neokatechumenalnych, żonaty, z trójką dzieci, chciał później świadczyć o tym, jak dla niego samego odkrycie Kościoła-Matki zbiegło się z osobistym nawróceniem. „Żyłem przedtem – powiedział – w głębokiej obojętności religijnej i w relatywizmie moralnym. Potem Pan zmiłował się nade mną”. Jan Paweł II w swoim przemówieniu podkreślił, że:

«…drogi wiary nie można zatrzymać nigdy. Nie można poprzestać na chrzcie czy na I komunii świętej, ani na bierzmowaniu, ani na sakramencie małżeństwa. Wiara zawsze powinna być drogą. Zawsze powinna być odkrywaniem. Poprzez nią i jej cuda także my, w pewnym sensie, sięgamy rzeczywistości Boga. Neokatechumeni kierują się tą myślą i czynią wysiłki, by wzrastać bardziej zdecydowanie w wierze osobistej, wspólnotowej, w wierze Kościoła».