Sveikinimas jaunimui iš Mačeratos vyskupijos balkonų 20-6-1993

Sveikinimas jaunimui iš Mačeratos vyskupijos balkonų 20-6-1993

Šv. Jonas Paulius II

Mačerata, 1993-ųjų birželio 20 d.

Ankstų sekmadienio rytą (birželio 20 d.) prieš išvykstant į Foligno, Jonas Paulius II panoro pasveikinti iš Mačeratos vyskupijos balkonų Neokatechumenatinio kelio jaunimą, kurie susirinkę aikštėje kartu giedojo norėdami atsidėkoti Popiežiui už jo apsilankymą. Šventasis Tėvas išnaudojo tą progą, taipogi, kad pasveikintų svetingus Mačeratos gyventojus.

„Įsivaizduokite, kad šie piligrimai, kurie visą naktį ėjo, pėsčiomis ir dabar randasi Loreto, – sakė Jonas Paulius II jaunimui- Jūsų kelias yra su gitaromis, giesmėmis ir tai jūs puikiai darote, labai gerai. Kelis kartus jus klausiau ir jūs gerai giedate, kalbant apie giedojimą, bet lygiai taip pat gerai giedate, kalbant apie tekstą, turinį. Būtent todėl gerai giedate.”

Popiežius toliau tęsė: „Reikia išsiųsti telegramą Loreto miestiečiams sakydami, kad čia yra piligrimai, kurie visą naktį gieda. Šia proga noriu atsisveikinti su Mačeratos miestiečiais, nes man reikia vykti į Foligno. Prisimenu visus mačeratiečius, ypatingai tuos kurie turi gitaras, nes gerai žinome, kad kas gieda meldžiasi du kartus: «qui cantat bis orat.»”