PAPIEŻ Z BALKONU NUNCJATURY PODCZAS WIZYTY W PERU 16-5-1988

PAPIEŻ Z BALKONU NUNCJATURY PODCZAS WIZYTY W PERU 16-5-1988

Św. Jan Paweł II

Lima, 16 maja 1988 r.

Podczas swojej apostolskiej wizyty w Peru, w Limie, Ojciec święty skierował następujące pozdrowienie do wspólnot neokatechumenalnych i do rodzin, które od ponad roku pracują w „dzielnicach biedy”, wśród ubogich:

«Moje podziękowanie kieruję do wszystkich obecnych i wszystkich tych, którzy przyczynili się do zorganizowania i urzeczywistnienia tego wielkiego Boliwijskiego Kongresu Eucharystycznego, zwłaszcza tych, którzy wczoraj wnieśli swój wkład w jego zakończenie.

Myślę o wszystkich, nie tylko o obecnych, lecz również o Limie i całym narodzie. Pragnę pozdrowić różne grupy, stowarzyszenia i ruchy; niektóre z nich bardzo aktywne. Aktywność ta wyraziła się także w zaproszeniach skierowanych do papieża, by odwiedził ich siedziby. Ale nie sposób było przeprowadzić prywatnej wizytacji, jako że jest to ogólna wizytacja całego miasta Limy, całej stolicy, która liczy około sześć lub siedem milionów mieszkańców. Jestem jednak bardzo wdzięczny za te zaproszenia, a zwłaszcza za apostolską działalność tych ruchów, jak na przykład neokatechumenów. Oni zasługiwali naprawdę na odwiedziny, szczerze zasługiwali na coś więcej; lecz takie odwiedziny okazały się niemożliwe.

Pragnę pobłogosławić to wszystko, co czynią na rzecz ewangelizacji tego narodu oraz na rzecz budzenia powołań. Wiemy dobrze, że jest także wśród was grupa wędrownych; wędrowne rodziny, które, jak mówi mi kard. Landazuri, pracują bardzo dobrze. Dziękuję zatem wszystkim i z serca was błogosławię».