Wizyta duszpasterska papieża w Republice Dominikańskiej 11-10-1992

Wizyta duszpasterska papieża w Republice Dominikańskiej 11-10-1992

Św. Jan Paweł II

Santo Domingo, 11 października 1992 r.

Po południu, po audiencji dla korpusu dyplomatycznego Jan Paweł II opuścił miasto, aby dokonać poświęcenia siedziby Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” Wspólnot Neokatechumenalnych, które są bardzo aktywne w Santo Domingo. Jest ich ponad 300, w sumie około 10 000 osób, które działają głównie w dwóch biednych dzielnicach, „Invivienda” i „Hainamoza”.

W seminarium, gdzie studiuje około czterdziestu młodych ludzi, do tej pory wzniesiono jedynie budynek zwany „Sanktuarium Słowa”. Pokoje i kaplica zostaną wybudowane w późniejszym terminie. Dlatego papież został powitany w jedynym ukończonym budynku. Po hymnie wstępnym i słowach powitania od inicjatora Drogi Neokatechumenalnej, Kiko Argüello, Jan Paweł II pobłogosławił budynek i skierował do obecnych – kardynałów, biskupów, seminarzystów i rodzin wspólnot – kilka słów zachęty i dobrych życzeń.

Poniżej podajemy słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego:

«Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj, w dniu tak doniosłym, dokonać inauguracji Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Santo Domingo. W czasie, gdy obchodzimy Pięćsetlecie przybycia Dobrej Nowiny do Ameryki, powstaje ono jako wkład w wielkie dzieło nowej ewangelizacji, do której wezwałem Kościół powszechny.

W tym miejscu, gdzie mają się kształtować kandydaci do kapłaństwa z wielu krajów kontynentu amerykańskiego, z Europy i innych państw, winien zawsze panować duch misyjny, który niech się stanie zaczynem odnowy tej diecezji i całej Republiki Dominikańskiej, i rozprzestrzeni się na cały świat, zgodnie z nakazem Pańskim: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Mówi o tym także dekret Soboru Watykańskiego II o posłudze i życiu kapłanów: „Dar duchowy, otrzymany przez prezbiterów w święceniach, przygotowuje ich nie do jakiejś ograniczonej i zacieśnionej misji, lecz do najszerszej i powszechnej misji zbawienia, aż po krańce ziemi (Dz 1,8)” (Presbyterorum Ordinis, 10).

Na tę wyspę przybyli kiedyś pierwsi głosiciele Ewangelii i stąd zbawcze światło Chrystusa opromieniło całą Amerykę. Obecność na niej seminarzystów, którzy pochodzą z różnych krajów, jest także znakiem, że u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa z Archidiecezjalnego Seminarium „Redemptoris Mater” w Santo Domingo powinni wyjść – jeśli Bóg pozwoli – nowi głosiciele Ewangelii, niosąc całemu światu Jezusa Chrystusa, „Drogę, Prawdę i Życie”.

Modląc się żarliwie o to, aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, prowadziła do swego Boskiego Syna tych, którzy otrzymają formację kapłańską w tym seminarium, z całego serca udzielam wszystkim apostolskiego błogosławieństwa».