Privatna Audijencija prigodom slanja Obitelji za „Novu Evangelizaciju“ 9-6-1988

Privatna Audijencija prigodom slanja Obitelji za „Novu Evangelizaciju“ 9-6-1988

Sv. Ivan Pavao II.

Vatikan, Dvorana Clementina, 9. lipnja 1988.

Tijekom privatne audijencije u Dvorani Clementini, Sveti je otac podijelio raspelo dvanaesterim obiteljima koje su odlazile u Južnu Ameriku živjeti među siromasima, svjedočeći Evanđelje u „Pueblos Jóvenes“ oko Lime (Peru), među rudarima Coronela (Čile) i na netaknutim područjima Guayaquila (Ekvador).