Pozdrowienie dla kantorów Wspólnot Neokatechumenalnych 16-3-1980

Pozdrowienie dla kantorów Wspólnot Neokatechumenalnych 16-3-1980

Św. Jan Paweł II

Rzym, 16 marca 1980

Po odmówieniu niedzielnej modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty skierował specjalne pozdrowienia do obecnych grup. Największą grupę stanowiło prawie dwa tysiące kantorów ze wspólnot neokatechumenalnych z całych Włoch, którzy przybyli do Rzymu na spotkanie przygotowujące do Wielkanocy, które pod przewodnictwem Kiko Argüello ma na celu umożliwienie kantorom poprowadzenie w sposób najbardziej odpowiedni Wigilii Paschalnej, którą różne wspólnoty neokatechumenalne będą ożywiać noc paschalną. Ojciec święty powiedział:

«Zwracam się teraz ze szczególnym pozdrowieniem do licznych członków wspólnot neokatechumenalnych, którzy stawiają sobie za cel pomagać ludziom już ochrzczonym w tym, by zrozumieli, doceniali i przeżywali to ogromne szczęście, jakim jest sakrament chrztu. Czynią to poprzez drogę ewangelizacji, katechezy oraz poprzez udział w życiu liturgicznym. Ta intensywna i rozwijająca się etapami droga odwołuje się w jakiś sposób do starożytnego katechumenatu.

Najdrożsi! Zachęcam was, byście z coraz większą hojnością angażowali się w wasz wysiłek współdziałania w budowaniu Mistycznego Ciała Chrystusa oraz w dziele apostolatu, któremu oddaje się Kościół. Bądźcie w tym posłuszni nakazowi Pana: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Niech was podtrzymuje i kieruje wami stała wierność nauczaniu Kościoła i posłuszeństwo jego Pasterzom.

Życzę wam z serca, byście z oddaniem i entuzjazmem przeżywali wasze założenia w świetle adhortacji apostolskiej: “Evangelii Nuntiandi”, mojego czcigodnego poprzednika Pawła VI oraz “Catechesi Tradendae” wydanej przeze mnie na podstawie wskazań Synodu biskupów na temat katechezy. Niech towarzyszy Wam moje Błogosławieństwo, które z radością udzielam Waszym bliskim».