WIZYTACJA W PARAFII NMP Z LOURDES 13-2-1983

WIZYTACJA W PARAFII NMP Z LOURDES 13-2-1983

Św. Jan Paweł II

Rzym, 13 lutego 1983 r.

Po krótkim spotkaniu z młodzieżą Ojciec święty powrócił do kościoła, gdzie był oczekiwany przez cztery wspólnoty neokatechumenalne. Przedstawił je proboszcz. Giampiero, katechista wspólnoty, wyjaśnił następnie, w jaki sposób te wspólnoty narodziły się w parafii Naszej Pani z Lourdes i przedstawił mu niektórych wędrownych kapłanów, którzy pracowali w parafii, a później zanieśli Słowo Pana do różnych narodów świata. Kolejno każdy z tych kapłanów krótko opowiadał papieżowi swoją historię, poczynając od swego wejścia do wspólnoty neokatechumenalnej, aby zaświadczyć o swoim szczęściu bycia katechistą wędrownym. Ojciec święty, odpowiadając na skierowane do niego słowo pozdrowienia i pragnąc zostawić neokatechumenom swoje słowo, po przypomnieniu swego spotkania z prezbiterami wspólnot neokatechumenalnych sprzed kilku dni, między innymi powiedział:

«Chciałem zwrócić uwagę na te słowa pieśni, którą śpiewaliście, witając mnie wśród was, słowa wzruszające o Maryi: „Maryjo, Tyś uwierzyła, że się spełni Słowo Pana”. Są to słowa centralne, w których wyraża się całe misterium Maryi, misterium wyrażone słowami wypowiedzianymi przez jej krewną, Elżbietę. W tych słowach jest naprawdę cała Maryja, ta, która uwierzyła w słowa Pana wiarą niepowtarzalną. Ale też i tajemnica, która Jej została objawiona, była niepowtarzalna. Potrzeba było wiary bardzo wielkiej, wiary Maryi, by przyjąć te słowa, by w nie uwierzyć, by zaakceptować ich treść. Otóż myślę, że Maryja, ta, która uwierzyła w słowa Pana, jest wzorem – wszystkim nam pokazuje drogę, pokazuje ją specjalnie wam. Bo cóż oznacza być członkiem wspólnot neokatechumenalnych, co oznacza być w nich katechistą? Oznacza być tym, który uwierzył w Słowo Pana, który uczynił z tego Słowa istotną treść swego życia, jego ciało, jego substancję; być kimś, kto tak głęboko zasymilował to Słowo Pana, że moglibyśmy powiedzieć, iż Słowo Boże pracuje w nim, drąży go, chce się w nim wyrazić, tak jak gdyby było dzieckiem, które chce się narodzić. Podobnie i to Słowo chce być wyrażone, dane, chce być przekazane innym. I dlatego to właśnie, jak to czynili niegdyś apostołowie, podobnie i ci katechiści wędrowni i inni apostołowie naszych czasów zostawiają swoje domy, swoje kraje, swoją ojczyznę, swoje parafie i szukają innych światów, innych krajów, innych narodów, uczą się języków obcych, by zbliżyć innych ludzi, inne wspólnoty do Słowa Pana, to znaczy do tego, w co sami uwierzyli. Życzę wam, najdrożsi, byście dobrze szli tą drogą, byście dobrze nią szli w tej parafii Matki Bożej z Lourdes. Podobnie jak to uczyniłem z waszą młodzieżą, i was także powierzam Maryi, Matce Chrystusa i Matce Kościoła.

Powierzam Jej szczególnie wasze osoby, wasze rodziny, wasze wspólnoty, waszą misję katechistów, wasze zaangażowanie w dawanie katechez. Powierzam was Maryi, Tej, która uwierzyła w Słowo Pana, niech Ona prowadzi do dojrzałości waszą wiarę na wzór swojej wiary, tak aby przynosiła obfite owoce».