PAVE FRANS MODTAGER KIKO ARGÜELLO, FADER MARIO OG MARIA ASCENSION I PRIVAT AUDIENS

Pave Frans modtager den Neokatekumenale Vandringens Internationalt Ansvarlige Team Her til morgen, den 3. juni 2022, modtog pave Frans i privat audiens Kiko Argüello, initiativtager til den Neokatekumenale Vandring, ledsaget af fader Mario Pezzi og fru Ascensión Romero. Mødet foregik, som ved andre lejligheder, i en meget hjertelig atmosfære. Hovedårsagen til audiensen var anmodningen til Den Hellige Fader om at sende nye familier på mission i en audiens, en invitation,