“NÅR STENENE TALER IGEN”

Den 12. oktober (2022), festen for Jomfruen af Pilar – en dag, hvor Spanien højtideligt mindes, at Jomfru Maria i 40 e.Kr. viste sig for apostlen Jakob og hans ledsagere på en marmorsøjle ved floden Ebros bred for at opmuntre dem til at fortsætte deres evangelisering – fandt en fejring af virkelig ekstraordinær betydning sted i Fuentes de Carbonero el Mayor, en lille landsby nær Segovia, som har været ubeboet siden 1960.

Eukaristien blev ledet af biskoppen af Segovia, Mons. César Franco, ledsaget af mere end tredive præster og i overværelse af omkring 500 mennesker, der fyldte det indre af kirken og det omkringliggende område. Til stede var også præsidenten for provinsrådet i Segovia, Miguel Ángel de Vicente, borgmesteren i Carbonero el Mayor, María Ángeles García, sammen med andre myndigheder og repræsentanter for den Neokatekumenale Vandring i det nordvestlige Spanien og mange brødre og søstre fra forskellige neokatekumenale kommuniteter i området. Det var rørende, at mange indbyggere i Carbonero, eller børn af de oprindelige familier i Fuentes, deltog, før husene i denne lille landsby blev forladt og faldt i ruiner.

Bortset fra den lille kirke, som nu er fuldstændig restaureret takket være indsatsen og arbejdet fra Vandringen, er området omgivet af landskab. I det fjerne kan man se de ødelagte mure fra nogle gamle huse på landet, et lille springvand for foden af en skråning og en bondegård lige på den anden side af voldgraven.

Hvorfor har man genopbygget en kirke på et sted, der er blevet forladt af mennesker, og som man også skulle tro var blevet forladt af Guds hånd?

Antonio Riquelme, præst fra Vandringen med ansvar for dette område, læste en besked op fra Kiko Argüello, initiativtager sammen med Carmen Hernández til den Neokatekumenale Vandring, som ikke kunne være til stede ved arrangementet, men hvis historie er knyttet til dette sted, og som er årsagen til genopførelsen af denne bygning.

Lad Kiko tale:

Jeg velsigner Gud, som har tilladt genopbygningen af denne lille kirke, som var så vigtig for mig. Jeg takker biskoppen for hans tilstedeværelse og alle dem, der har gjort det muligt at rehabilitere denne kirke.

Den Neokatekumenale Vandring er en kristen indvielse, som officielt blev godkendt af Den Hellige Stol i 2008. Herren gjorde brug af Carmen og mig til denne fornyelse af Kirken, der blev født i kølvandet på Det andet Vatikankoncil. Det begyndte i 1964 blandt indbyggerne i slumkvartererne Palomeras Altas i Madrid, da de fattige, som vi boede sammen med, bad os om at forkynde Evangeliet om Jesus Kristus for dem. En stor glæde for hele Vandringen og for Kirken vil være åbningen af saligkåringssagen for Carmen Hernández den 4. december.

Det var Guds vilje, at jeg i 1965, da jeg ønskede at finde et sted at trække mig tilbage og bede, fandt den forladte kirke Fuentes de Carbonero. Mens jeg gik gennem den castilianske højslette på en overskyet dag, oplyste en lysstråle glimmerstenene, som der er mange af i området, og pludselig var alt oplyst, og jeg var meget imponeret: Kirken midt på steppen var en sand åbenbaring. Den var åben og tom; den havde stadig altertavlen og nogle billeder; sakristiet med en træplatform fungerede som et sted at sove. Jeg boede der i femten dage, bedende, alene og med stor frugt. Da jeg så, at det var et vidunderligt sted, trak jeg mig tilbage dertil ved andre lejligheder, hvor jeg levede i ensomhed, fastede og bad og sov med min sovepose i sakristiet.

Da der var en flod i nærheden, besluttede jeg at tage brødrene fra barakkerne med mig et par dage om sommeren, så de også kunne holde ferie. Vi havde en uge med hvile, fællesskab og kærlighed. Jeg blev slået af, at mens alle husene i landsbyen var ødelagt, var det eneste, der stod tilbage i den forladte landsby, kirken, og en kirke fuld af fattige mennesker. Jeg bad brødrene i barakkerne om at samle halm. De gik ud på marken, og hver familie lavede deres egen seng med halm og tæpper. Det var spændende, som at lave en film. Udenfor var alle husene i ruiner, og indenfor var kirken fuld af fattige mennesker.

Den sidste dag holdt vi en messe, og alle de mennesker, der boede i Carbonero, kom. Nogle siger, at da de hørte lyden af klokkerne, græd de af rørelse, fordi det var så mange år siden, de havde hørt dem ringe. Vi fejrede en messe, og de kom til messe sammen med os. De var begejstrede; de havde hørt klokkerne fra deres landsby igen. Kirken var fuld. Vi havde pyntet den med blomster og forberedt den meget godt; den var smuk.

Med tiden blev dette Kerygma, der blev forkyndt for de fattige, til en kateketisk syntese baseret på trefoden“Guds Ord – Liturgi – Fællesskab”, og hvis formål er at føre folk til broderligt fællesskab og til en voksen tro.

Denne nye vej til kristen indvielse vakte interesse hos den daværende ærkebiskop af Madrid, Monsignor Casimiro Morcillo, som opfordrede os til at tage den med ud i sognene, og på den måde spredte den sig i Madrid og i andre spanske sogne. I 1968 begyndte Vandringen i Rom, og siden da har den spredt sig til bispedømmer over hele verden.

Her fejrede vi Påskevigilien med brødrene fra barakkerne og dem fra det første kommunitet i Madrid. Vi havde ikke noget lys, så vi oplyste med et gammelt stearinlys, som vi fandt. Ved daggry spiste vi et lam, som vi havde bestilt i Carbonero.

I dag, efter 57 år, ringer klokkerne i Fuentes de Carbonero igen: Hvordan kan vi ikke velsigne Herren, hvordan kan vi ikke takke Jomfru Maria, som inspirerede den Neokatekumenale Vandring, og som på festen for Jomfru af Pilar giver os lov til at genåbne den! Det er netop i dag, at vi mindes opdagelsen af Amerika i 1492. Søjlens Jomfru: Latinamerikas skytshelgen, stjernen i evangeliseringen af det nye kontinent. Det var herfra, at de første vandrere kateketer fra Vandringen begav sig ud for at evangelisere Amerika, som i dag er fuld af kommuniteter.

Bed for mig.

Efter oplæsningen af Kikos vidnesbyrd fulgte velsignelsen af den restaurerede kirke og fejringen af Eukaristien. I sin prædiken ønskede biskoppen også at understrege, at genoprettelsen af dette sted er et “mirakel” fra Gud, der gør store ting i os, og fremhævede den symbolske betydning af genopbygningen af kirken som et tegn på Kirkens mission om at forkynde Kristus: “Denne bygning – sagde han – er et eksempel på, hvad Kiko Argüello ønskede at gøre, og hvad Kirken har gjort siden sin oprindelse, nemlig at evangelisere, katekisere, sende dem, der har troen ud i verden for at fortsætte Kristi unikke og endelige mission”. Derefter ønskede han, at Kiko ville fortsætte med at have “det mod, hvormed han har evangeliseret så mange mennesker gennem Vandringen, en Vandring, der bærer megen frugt for Kirken”. Netop genopbygningen af denne kirke er “endnu en frugt af den Neokatekumenale Vandring”.

En drøm – en vision

Kikos vidnesbyrd og velsignelsen af kirken i Fuentes efter genopbygningsarbejdet bringer os fra dette forladte sted mindet om tilblivelsen af nogle begivenheder, der er væsentlige for Vandringens historie, og som havde deres oprindelse her i Fuentes: Påskevigilien, der blev levet i overensstemmelse med genopdagelsen af Det Andet Vatikankoncil, og missionsformen med vandrende teams.

I en anden beretning/vidnesbyrd fra Kiko tilføjede han nogle detaljer, som vi synes, det er vigtigt at huske som et supplement til det, der er blevet sagt ovenfor. På sin trosrejse havde Kiko den intuition, at Kristus var til stede i lidelsen hos “jordens sidste”. I hellig Charles de Foucaulds fodspor besluttede han i 1964 at tage ud og bo blandt de fattigste i en slumkvarter i Palomeras Altas i udkanten af Madrid, hvor han mødte Carmen Hernández og dermed indledte en ny form for forkyndelse, som kort tid efter førte til dannelsen af et kristent kommunitet.

Kiko fortæller:

“I barakkerne var der en vis Vicenta (en frivillig, der hjalp folk i barakkerne), og en dag sagde jeg til hende: “Hør her, før du kom, slog vi aldrig hinanden, og vi har altid været i fællesskab; siden du er kommet, har der været rod her…”. Og hun blev vred og besluttede sig for at gå. Hun var fra Segovia, og en dag tænkte jeg, at jeg ville lede efter hende for at bede hende om tilgivelse. Jeg tog til hendes landsby, Carbonero el Mayor, og da jeg ikke havde hendes adresse, spurgte jeg efter hende, og de fortalte mig, at hun var i frugtplantagerne.

Jeg begyndte stille og roligt at gå gennem den kastilianske højslette, en ørken; den kastilianske højslette er vidunderlig, den ligner den russiske steppe. Dagen var overskyet, og pludselig åbnede en lysstråle sig og ramte Fuentes. Det viser sig, at stenene i den landsby er lavet af glimmer, de skinner, og pludselig var alt oplyst, og jeg var meget imponeret. Kirken midt på steppen var en sand åbenbaring…

I 1967 fejrede vi Påskevigilien i kirken i Fuentes med brødrene fra Palomeras og dem fra det første sogn i Madrid.

I 1969 bad jeg Don Francesco Cuppini – den første præst, der ledsagede Carmen og mig – om at komme med mig til den hellige uge. Vi tog derhen, og vi havde ikke noget lys, men der var et gammelt stearinlys, som vi tændte. Vi bestilte et lam fra nabobyen, som vi spiste til påskemiddagen ved daggry. Vi fejrede Påskevigilien uden lys; Francesco Cuppini var præst.

Det første møde for vandrende kateketer blev også holdt i Fuentes, og derfra rejste de første hold til Amerika for at evangelisere”.

Kiko var meget imponeret over den “lysstråle”, der oplyste glimmerstenene, og som gav en ny vision for hele området med den forladte kirke. Denne vision minder os om en anden kirke, et andet ord og en anden drøm i Frans af Assisis liv.

Carmen Hernández og Kiko Argüello

I Frans af Assisis liv er der to kendsgerninger, som er meget interessante og, lad os sige, meget tæt på os. Det siges, at mens han var i nærheden af kirken San Damiano, en lille bygning i ruiner ikke langt fra Assisi, gik han hen for at bede, og under bønnen, mens hans øjne var rettet mod Herrens kors, hørte han en stemme, der sagde til ham: “Frans, gå hen og reparer min kirke, der, som du ser, er i ruiner”. Hellig Frans gik straks i gang med at reparere kirken, men han indså snart, at Herrens kald gik meget længere. I “Den store legende”, Frans’ liv skrevet af Bonaventura, fortælles om pave Innocens III’s drøm – beundringsværdigt malet af Giotto i Assisi-basilikaen – hvor han så Laterankirken, som var ved at falde sammen, og som blev støttet af en munk … Vi kender alle det arbejde, som Gud har udført i Kirken gennem den franciskanske reform, og ikke kun i datidens Kirke, men helt op til i dag.

Rekonstruktionen af Fontes-kirken skaber en slående parallel mellem Kirkens situation i det 12. århundrede og situationen i dag. Uden at være overmodige ved vi godt, at der er tale om to meget forskellige historier og to meget forskellige fakta: Der er historien konsolideret, her er den stadig en “vision”, men det er nok at åbne øjnene lidt for at se, hvordan Gud fører historien videre: den kristen indvielse, påbegyndt af Kiko og Carmen, i lyset af Det Andet Vatikankoncil og i dets fodspor, åbnet i 135 lande på fem kontinenter, er noget, der virkelig kan være afgørende for Kirken i vore dage.

I centrum, i hjertet af denne Vandring er genopdagelsen af Påsken, af Påskevigilien, som pave Frans selv, under sit “ad limina”-besøg hos biskopperne i Santo Domingo, anerkendte som en fortjeneste ved den Neokatekumenale Vandring. Og denne Vigil havde sin fødsel her i Fuentes. Faktisk vovede Kiko og Carmen at fejre både Påsken i 1967 – hele natten – og senere Påsketriduum i 1969 sammen med det første kommuniteter, der blev født blandt de fattige i slumbyerne. Påsken har også været fundamental i dannelsen af den Neokatekumenale Vandring, for at give styrke og fremdrift til de første år af Vandringen. Med skønheden og nåden i Påsketriduum og Vigilien blev overleveringen af troen til de familier, der dannede kommuniteterne, grundlagt.

Et par år senere, fra den 1. til den 20. august 1969 – efter Vandringens begyndelse i Italien – samlede Kiko og Carmen de første brødre og søstre, der var født af disse evangeliseringer, her i Fuentes til en samvær. Og det var her, at det første team af vandrende missionærer blev dannet og rejste til Colombia.

Den Neokatekumenale Vandring tag på Asunción kirke i Fuentes de Carbonero - Segovia - Spanien
Asunción kirke i Fuentes de Carbonero

At genopbygge denne kirke i Fuentes – så vigtig for Kiko, som han mindede om i sin hilsen – er som at mindes disse næsten 60 år af Vandringens historie: en nødvendig taksigelse til Gud, som fra barakkerne og fra Fuentes har lanceret Kiko og Carmens liv og de første vandrende kateketer på et eventyr, der har set denne “lysstråle” båret til de fem kontinenter og oplyst med disse “glimmersten” for at blive tegn på håb i nutidens verden for tusinder og atter tusinder af mennesker.

Ezechiele Pasotti Segundo Tejado

Pilgrimsrejser – Fuentes
Mere information
Share: