INTERVJU S OCEM MARIOM PEZZIJEM

Tv2000 je objavio jedan intervju s ocem Mariom Pezzijem o vlastitom iskustvu kao Prezbiter ekipe inicijatora Neokatekumenskoga puta, Kika i Carmen, a sada Ascension. Preuzmi intervju Prijepis intervjua novinarke Monice Mondo o. Mariu Pezziu u emisiji “Soul” TV2000. Rim (Italija), 20 ožujka 2022. Svećenik misionar kombonijanac, padre Mario Pezzi, don Mario Pezzi. Kako Vam se više sviđa? Otac, otac, jer sam još uvijek kombonijanac u srcu. Vi ste prezbiter međunarodne