Vazmeno bdjenje u bazilici svetog Petra 3-4-1983

Vazmeno bdjenje u bazilici svetog Petra 3-4-1983

Sv. Ivan Pavao II.

Vatikan, 3. travnja 1383.

U subotu navečer u vatikanskoj bazilici obnovljeno je uzbudljivo ozračje koje obično prati iščekivanje ponavljanja ove „nove činjenice“ Kristovog uskrsnuća koje sa sobom nosi u život svakog vjernika… Liturgiju Riječi slijedio je obred krštenja za 22 katekumena različitih nacionalnosti… Cijela zajednica prisutnih vjernika također je bila pozvana obnoviti i potvrditi svoju vjeru, kada je pratila drugu braću na putu do oltara kako bi primili sakramente kršćanske inicijacije.