KONWIWENCJA BISKUPÓW Z AZJI I AUSTRALII W DOMUS GALILAEAE 18-XI-2006

KONWIWENCJA BISKUPÓW Z AZJI I AUSTRALII W DOMUS GALILAEAE 18-XI-2006

BENEDYKT XVI

Domus Galilaeae, 18-24 listopada 2006 r.

W dniach od 18 do 26 listopada 2006 roku 126 biskupów z Azji (i kilku z Australii), w tym 65 z Indii, spotkało się z kardynałem Telesphore Toppo, arcybiskupem Ranchi i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Indii. W swoim pozdrowieniu na zakończenie spotkania Kardynał miał kilka szczególnie znaczących słów na temat pracy Drogi Neokatechumenalnej. Oto dwa krótkie akapity:

«…W odniesieniu do Drogi Neokatechumenalnej podstawową rzeczą jest to, czym żyliśmy w tych dniach i doświadczenie nawiedzenia miejsc świętych. Nie wiedziałem, że trzej biskupi Rzymu – Paweł VI, Jan Paweł II i obecny papież – byli tak bardzo zaangażowani w Drogę Neokatechumenalną… Miałbym wiele rzeczy do powiedzenia: to nie jest dzieło Kiko, to nie jest dzieło Carmen czy nas, którzy zostaliśmy wybrani i przyprowadzeni tutaj – oni z pewnością są naczyniami wybranymi, wierzycie w to, prawda? – ale to jest dzieło samego Boga dla Kościoła, ponieważ On kocha Kościół. Przez wieki wzbudza On ludzi, tak jak czynił to w przeszłości, tak czyni i dzisiaj. To jest naprawdę dzieło Boże…

Chociaż po raz pierwszy zetknąłem się z Drogą Neokatechumenalną, mówię, że ta droga jest potrzebą chwili i jeśli nie potraktujemy jej poważnie, nie będziemy mogli ewangelizować ad gentes i stracimy także tych, których nazywamy ochrzczonymi chrześcijanami. Dlatego, jeśli jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami, musimy być ewangelizowani, jeśli chcemy ewangelizować innych. Muszę powiedzieć coś jeszcze: to nie może być dzieło tych świeckich, tych wędrownych czy innych: to jest dzieło Kościoła. Ci wędrowni, ci misjonarze potrzebują posługi Kościoła: to jest praca Ciała Chrystusa. I musimy być razem i pracować razem. Nie możemy pominąć świeckich i pozostawić ich samym sobie, aby ewangelizowali: jeśli Pan wzbudza gorliwych świeckich, biskupi i kapłani muszą być całkowicie z nimi, cały Kościół. Kościół jest z natury misyjny: Kościół musi ewangelizować, Kościół musi głosić Jezusa, inaczej nie jesteśmy Kościołem. Z tego powodu jestem naprawdę szczęśliwy».

Publikujemy telegram, który Ojciec Święty skierował do kardynałów, biskupów i wszystkich uczestników konwiwencji:

«Z okazji spotkania biskupów, prezbiterów i wiernych świeckich z Azji i Australii, poświęconego refleksji nad wyzwaniami i pilnymi potrzebami misyjnymi, Papież kieruje do uczestników pozdrowienie z najlepszymi życzeniami i życząc, aby ta opatrznościowa inicjatywa była momentem komunii, refleksji i komunii wiary, budząc odnowione zaangażowanie w głoszenie Chrystusa świadectwem własnego życia, prosi o wielkie wylanie łask i przesyła Błogosławieństwo Apostolskie.».

Kardynał Tarcisio Bertone Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości Benedykta XVI