Coëxistentie van bisschoppen van Azië en Australië in de Domus Galilaeae 18-11-2006

Coëxistentie van bisschoppen van Azië en Australië in de Domus Galilaeae 18-11-2006

Benedictus XVI

Domus Galilaeae, 18-24 november 2006

Van 18 tot 26 november 2006 bestond er een coëxistentie van 126 bisschoppen uit Azië (en sommigen uit Australië), waarvan 65 uit India samen met kardinaal Telesphore Toppo, aartsbisschop van Ranchi en voorzitter van de bisschoppenconferentie van de India. In zijn begroeting aan het einde van de coëxistentie had de kardinaal bijzonder veelzeggende woorden over het werk van de Neocatechumenale Weg. We verwijzen hier naar twee korte paragrafen:

«… Met betrekking tot de Neocatechumenale Weg, het fundamentele is wat we in deze dagen hebben geleefd en de ervaringen van de bezoeken aan de heilige plaatsen. Ik wist niet dat drie bisschoppen van Rome – Paulus VI, Johannes Paulus II en de huidige paus – zo betrokken waren bij de Neocatechumenale Weg …
Ik zou veel dingen te zeggen hebben: dit is geen werk van Kiko, het is niet het werk van Carmen of van ons die zijn uitgekozen en hierheen zijn gebracht – het zijn zeker de uitverkoren vaten, vind je het juist? – maar dit is het werk van God zelf voor de Kerk, omdat Hij de Kerk liefheeft. Door de eeuwen heen wekt het mensen op, zoals in het verleden en nu. Het is echt een werk van God …

Hoewel het de eerste keer is dat ik contact heb met de Neocatechumenale Weg, zeg ik dat deze weg de behoefte van dit moment is en als we het niet serieus nemen zullen we niet in staat zijn om ad gentes te evangeliseren en zullen we ook degenen verliezen die we gedoopte christenen noemen. Om deze reden moeten we, als we echt christenen zijn, geëvangeliseerd worden als we anderen willen evangeliseren.
Ik moet nog iets zeggen. Dit kan niet het werk zijn van deze leken of van deze rondtrekkende mensen of van anderen: dit is het werk van de Kerk. Deze rondreizende, deze missionarissen hebben de bediening van de Kerk nodig: dit is het werk van het Lichaam van Christus. En we moeten samen zijn en samenwerken. We kunnen onze hand niet over de leken uitstrekken en hen alleen laten om te evangeliseren: als de Heer vol ijver leken doet opstaan, moeten de bisschoppen en priesters volledig bij hen zijn, de hele Kerk. De Kerk is van nature missionair: de Kerk moet evangeliseren, de Kerk moet Jezus verkondigen, zo niet, dan zijn wij geen Kerk. Daarom ben ik echt blij.

We publiceren het telegram dat de Heilige Vader aan de kardinalen, bisschoppen en alle deelnemers aan het samenleven heeft gestuurd:

“Ter gelegenheid van de bijeenkomst van bisschoppen, priesters en gelovigen van Azië en Australië om na te denken over missionaire uitdagingen en urgenties. Spreekt de Paus de deelnemers een groet toe met de beste wensen en terwijl hij wenst dat dit voorzienende initiatief het moment is van gemeenschap, reflectie en gemeenschap van het geloof, die een vernieuwing uitlokt toewijding om Christus te verkondigen met de getuigenis van iemands leven, Roept een grote uitstorting van hemelse gunsten op en zendt de gesmeekte Apostolische zegen.” .

Kardinaal Tarcisio Bertone
Staatssecretaris van Zijne Heiligheid Benedictus XVI