AUDIENCJA DLA NIEKTÓRYCH WSPÓLNOT PO ODŚPIEWANIU „CREDO” 12-XII-1987

AUDIENCJA DLA NIEKTÓRYCH WSPÓLNOT PO ODŚPIEWANIU „CREDO” 12-XII-1987

Św. Jan Paweł II

Watykan – Sala Klementyńska, 12 grudnia 1987 r.

Ojciec święty przyjął dzisiaj rano na audiencji grupę wspólnot neokatechumenalnych z Palermo, Katanii, Perugii, Florencji i Rzymu, które wobec papieża, następcy Piotra, pragnęły odnowić swoje wyznanie wiary. Przytaczamy spontaniczną wypowiedź papieża:

Pragnę powiedzieć, bez zbędnych słów, że wiarę należy wyznawać, trzeba ją wyśpiewywać, wiarą trzeba żyć. I taka jest wasza droga, jest to również nasza droga; nas wszystkich.

Owszem z wiarą należy przychodzić do św. Piotra, do jego grobu, do miejsca, gdzie został ochrzczony, gdzie dał świadectwo Chrystusowi umarłemu i zmartwychwstałemu. I tą wiarą należy również wzbudzać niekiedy zaskoczenie turystów; wzbudzacie zaskoczenie wszystkich tych, którzy myślą, że w tym mieście można być tylko turystą. Powinni zrozumieć, że tutaj nie przychodzi się tylko w charakterze turystów, ale trzeba być pielgrzymami.

Wystarczy! Znajdziecie inną wypowiedź, o wiele dłuższą, w „L’Osservatore Romano”. (*) Z nagrania na żywo.