AUDIENCJA PRYWATNA – POSŁANIE TRZECH RODZIN DO AMERYKI ŁACIŃSKIEJ DLA „NOWEJ EWANGELIZACJI” 26-4-1987

AUDIENCJA PRYWATNA – POSŁANIE TRZECH RODZIN DO AMERYKI ŁACIŃSKIEJ DLA „NOWEJ EWANGELIZACJI” 26-4-1987

Św. Jan Paweł II

Watykan, 26 kwietnia 1987 r.

Trzy rodziny hiszpańskie, które zakończyły drogę neokatechumenalną, otrzymały od Ojca świętego krzyż, na znak posłania, przed wyjazdem do „dzielnic nędzy” miasta Limy w Peru. W tych aglomeracjach miejskich, pozbawionych wszelkiej struktury społecznej, utworzonych z szałasów, budowanych z mat na piasku przez wieśniaków, którzy tysiącami napływają do miasta, kard. Landazuri powierzył tym rodzinom całe tereny, gdzie obecność Kościoła prawie nie istnieje.