AUDIENCJA PRYWATNA. ROZESŁANIE PIERWSZYCH RODZIN DLA „NOWEJ EWANGELIZACJI” 15-1-1986

AUDIENCJA PRYWATNA. ROZESŁANIE PIERWSZYCH RODZIN DLA „NOWEJ EWANGELIZACJI” 15-1-1986

Św. Jan Paweł II

Watykan, 15 stycznia 1986 r.

Podczas audiencji prywatnej Ojciec święty posłał do miast Oulu (Finlandia), Hamburga i Strasburga pierwsze trzy rodziny, które mają otworzyć drogę nowej formy ewangelizacji pośród oddalonych. Rodziny te jadą razem ze swoimi dziećmi do dzielnic, do których zostały przeznaczone, szukając tam mieszkania, pracy, szkoły… i dzieląc tamtejsze warunki życia, aby dawać mieszkańcom tych dzielnic świadectwo o Jezusie Chrystusie, jako o kimś, kogo spotkali i odkryli w Nim tego, który jako jedyny może dać sens i pełnię życia. Towarzyszy im prezbiter i młodzieniec, którzy współpracują z nimi w celu dokonania prawdziwego i właściwego „plantatio ecclesiae”.