WIGILIA PASCHALNA W BAZYLICE ŚW. PIOTRA: UROCZYSTE ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH NA ZAKOŃCZENIE DROGI NEOKATECHUMENALNEJ NIEKTÓRYCH WSPÓLNOT Z RZYMU 15-IV-1990

WIGILIA PASCHALNA W BAZYLICE ŚW. PIOTRA: UROCZYSTE ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH NA ZAKOŃCZENIE DROGI NEOKATECHUMENALNEJ NIEKTÓRYCH WSPÓLNOT Z RZYMU 15-IV-1990

Św. Jan Paweł II

Watykan, 15 kwietnia 1990 r.

Uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych na zakończenie Drogi Neokatechumenalnej przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Bazylice Św. Piotra podczas Wigilii Paschalnej w towarzystwie swoich katechistów Kiko, Carmen i o. Mario. Były to następujące wspólnoty z Rzymu:

II Wspólnota św. Francesca Cabrini, I Wspólnota Narodzenia Pańskiego, I Wspólnota św. Jana Bożego, I Wspólnota św. Marii Goretti.