WIZYTACJA W PARAFII NMP MATKI ZBAWICIELA 10-4-1988

WIZYTACJA W PARAFII NMP MATKI ZBAWICIELA 10-4-1988

Św. Jan Paweł II

Rzym, 10 kwietnia 1988 r.

„Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, że Tomasz szukał znaków, aby uwierzyć, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał. Sądzę, że dla dzielnicy Tor Bella Monaca znakiem, że Chrystus zmartwychwstał, mogą być ci bracia i siostry, ich wiara oraz ich entuzjazm w wierze” – powiedział proboszcz, przedstawiając Ojcu świętemu dwie wspólnoty neokatechumenalne parafii, zgromadzone w kościele. „Troszczymy się o duszpasterstwo dorosłych – mówił dalej ks. Mario. Jest wielu oddalonych od Boga i od Kościoła, ale widzę, że poprzez drogę neokatechumenalną sieć została zarzucona na głębię, i dostrzegamy, iż wielu zostaje złowionych w tę sieć i rozpoczynają drogę, aby szukać Pana”. Po wysłuchaniu kilku świadectw, papież skierował do obecnych następujące słowa:

«Najdrożsi, pozdrawiam was wszystkich. Pozdrawiam rodziców, pozdrawiam dorosłych, młodzież i dzieci, które, jak zawsze w waszych wspólnotach, są liczne. Dziękuję Panu za to rodzące się życie. Spotykam was często, spotkałem się z wami w Niedzielę Palmową po południu, słuchałem wielu świadectw, a następnie starałem się przemawiać nieco dłużej. Dzisiaj spotykam was w tej parafii i muszę powiedzieć, że raduję się tym spotkaniem, a przede wszystkim tą parafią, którą znaleźliście. Już dążycie do tego, aby poszerzać waszą obecność, wasze świadectwo, wasze posłannictwo.

Dzisiaj słuchaliśmy fragmentu bardzo ciekawej Ewangelii o Wieczerniku, ponieważ przedstawiła postać niewiernego Tomasza, który nawrócił się do Chrystusa Zmartwychwstałego właśnie w Wieczerniku. Myślałem o was, ponieważ wasze wspólnoty, jak mi wielu donosi, także są miejscami, środowiskami, w których powtarzają się nawrócenia niewiernych, niewiernego Tomasza, który staje się Tomaszem wierzącym i woła „Panie”.

Myślę, że jest to łaska Wieczernika. Powinniście zawsze pozostawać w Wieczerniku».