Wizytacja w parafii św. Franciszki Rzymianki 28-11-1981

Wizytacja w parafii św. Franciszki Rzymianki 28-11-1981

Św. Jan Paweł II

Rzym, 28 listopada 1981 r.

W jednym pomieszczeniu zgromadzili się przedstawiciele wszystkich grup dorosłych działających w parafii: Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, Apostolstwa Modlitwy, grupy Wincentyńskiej, grupy pomocy, grupy Neokatechumenalnej. Ojciec Święty skierował do nich także krótką refleksję duchową:

«Różne grupy duchowe odpowiadają na różne charyzmaty: charyzmat franciszkański, charyzmat Trzeciego Zakonu, charyzmat Wincentyński dla grupy charytatywnej, a następnie charyzmat Neokatechumenalny. Jak nauczał św. Paweł, charyzmaty te tworzą ciało duchowe. Różne charyzmaty stanowią część ciała duchowego i biorą swoją właściwość od Ducha Świętego. Charyzmaty są różne jak komórki ciała fizycznego, ale jeden Duch sprawia, że żyją one tym samym życiem. Mam nadzieję, że przypowieść Pawła będzie waszą nauką, waszym celem w tej parafii i będzie dla was źródłem pokoju i postępu duchowego».