Världsungdomsdagen – VUD Lissabon 2023

Kära bröder och systrar, Från Portugal ger vi er lite information om den kommande Världsungdomsdagen (VUD) Lissabon 23. De officiella datumen för dagarna är 1-6 augusti 2023. Nattvakan med påven äger rum lördag 5 och söndag 6. Den officiella webbplatsen för VUD är: Anmälningarna till dessa dagar, i dess olika former, kommer att öppnas i slutet av oktober.  Den officiella registreringen är mycket viktig, eftersom vi har fått veta att