Neokatekumenala Vandringen - VUD i Tyskland 2005 - Kiko Argüello
Kiko Argüello vid Kallesesmötet under Världsungdomsdagen i Köln, Tyskland 2005

Kära bröder och systrar,

Från Portugal ger vi er lite information om den kommande Världsungdomsdagen (VUD) Lissabon 23.

De officiella datumen för dagarna är 1-6 augusti 2023. Nattvakan med påven äger rum lördag 5 och söndag 6.

Den officiella webbplatsen för VUD är:

Anmälningarna till dessa dagar, i dess olika former, kommer att öppnas i slutet av oktober. 

Den officiella registreringen är mycket viktig, eftersom vi har fått veta att det är det enda sättet för privata bussar att få legitimation för att köra till de olika parkeringsplatserna.

Kallelses Möte med Kiko, Mario och Maria Ascension är planerat till måndagen den 7 augusti. Mer information tillkommer senare.

Lissabons Neokatekumenala centrum kommer att öppna en webbsida för att hjälpa bröder och systrar med information om intressanta platser, resvägar, missionsplatser och så småningom en plats för att fira. 

Ni måste även anmäla er på vår webbplats så att vi kan samordna Kallelses Möte, antal deltagare, biskopar osv.

Webbplatsen för bröder och systrar i Vandringen är:

Allt som gäller boende i församlingar, gymnastiksalar, religiösa lokaler etc. har lämnats till Världsundomsdags officiella organisation. Grupper som vill ha boende måste ansöka om det hos VUDs officiella registrering. 

När det gäller hotell måste ni ordna detta med resebyråerna.

Låt oss anförtro oss åt Jungfru Maria från Fatima, så att hon kan hjälpa oss att göra Guds vilja och följa oss under denna världsungdomsdag och väcka kallelser bland våra ungdomar.

Be för oss. Kristi frid och ha en bra pilgrimsresa.

Vandrande Kateketer team från Portugal, pater Angel Bello, Fernando och Ana, Davide.

Share: