Camino Neocatecumenal - JMJ Alemania 2005 - Kiko Argüello
Kiko Argüello na susretu za zvanja za vrijeme Svjetskog dana mladeži u Kölnu, Njemačka 2005. godine.

Draga braćo,

Iz Portugala vam dajemo neke informacije o sljedećem Svjetskom Danu Mladih (SDM) u Lisabonu.

Službeni datum održavanja SDM je od 1. do 6. kolovoza 2023. Bdijenje s papom bit će u subotu 5., a završna euharistija 6. kolovoza.

Službena stranica SDM je:

Upisivanja na SDM, u raznim oblicima, biti će moguća krajem mjeseca listopada.

Vrlo je bitno službeno upisivanje jer će samo tako privatni autobusi postići identifikaciju koja je potrebna za vožnju do različitih parkirnih mjesta.

Susret za zvanja sa Kikom, Ocem Mariom i Mariom Ascension predviđen je za pondjeljak 7. kolovoza. Uskoro ćemo dati druge informacije.

Neokatekumenski će centar Lisabona aktivirati web stranicu da bi se pomoglo braći s obzirom na mjesta interesa, itinerarijima, mjestima misije i eventualne prostore za slavlja.

Morat ćete se, također, upisati na našu web stranicu da bi se moglo koordinirati susret za zvanja, broj sudionika, biskupa, itd.

Web stranica za braću sa Puta je:

Sve ono što se tiće ugošćivanja u župama, sportskim dovranama, vjerskim centrima, itd., koordinirana službena organizacija SDM; grupe koje traže smještaj morat će ga zatražiti službenim upisom na SDM.

Ako tražite hotele, morate se obratiti nekoj putničkoj agenciji.

Utječemo se Djevici Mariji Fatimskoj da nam pomogne vršiti Božju volju i da nas prati na ovom Svjetskom Danu Mladih i da potakne zvanja među našim mladima.

Molite za nas. Mir i dobro hodočašće.

Ekipa itineranata za Portugal: O. Angel Bello, Fernando i Ana, David

Share: