Påve Franciskus och Kiko Argüello

I morse, lördagen den 27 januari 2024, tog Påven Franciskus emot det internationella teamet som ansvarar för den Neokatekumenala Vandringen: initiativtagaren Kiko Argüello, fader Mario Pezzi och Ascensión Romero i en privat audiens.

Under audiensen informerade teamet den Helige Fadern om det Världsmötet som just avslutats, med mer än 1 000 itineranter, ansvariga för de 136 nationer där den Neokatekumenala Vandringen är närvarande och rektorerna för de 120 Missionära Stiftsseminarierna Redemptoris Mater. De berättade för honom att de hade levt några dagar i djup gemenskap och att de genom de itineranters erfarenheter hade sett den Helige Andes kraft verka i så många bröder och systrar som var långt ifrån kyrkan och som är lyckliga över att ha funnit Guds kärlek i Jesus Kristus.

I samtalet mindes den Helige Fadern Guds tjänarinna Carmen Hernández och tackade och uppmuntrade teamet att fortsätta arbetet med evangelisering i hela världen och med Redemptoris Mater-seminarierna.

Share: