Senaste nytt: Officiella siffror från räddningstjänsten och polisen i Lissabon bekräftar att mer än 100 000 personer deltog i det kallelsemöte.

DEN NEOKATEKUMENALA VANDRINGENS UNGDOMAR FYLLER EUROPAS STÄDER MED SÅNGER

Den 37:e Världsungdomsdagen (Lissabon, 1-6 augusti 2023) hade ett sista ögonblick av extraordinär glädje i mötet mellan mer än sjuttiofemtusen ungdomar från den Neokatekumenala Vandringen, som kom från hela världen, för att delta tillsammans med det internationella teamet som ansvarar för Vandringen, initiativtagaren Kiko Argüello, fader Mario Pezzi och Ascensión Romero.

Från början av Världsungdomsdagarna (Rom 1986) kände Kiko och Carmen att dessa erbjöd ungdomarna i Vandringen en stor möjlighet: efter att ha pilgrimsvandrat för att förbereda sig för mötena med den helige fadern träffade ungdomarna den lokala biskopen och andra biskopar för att lägga ut sina nät, göra en stor kallelse till prästerskapet, till det religiösa livet och missionslivet, att bilda kristna familjer och att själva kalla familjerna till mission.

Under VUD-pilgrimsfärden i Köln (2005) fick Kiko och Carmen också idén att, förutom bönen och lyssnandet till Ordet som kännetecknar dessa dagar, skicka ut ungdomarna på en mission för att förkunna evangeliet i de städer som de åkte igenom på sin färdväg.

Även i år, i Spanien – det naturliga transitlandet för att nå Lissabon – liksom i Portugal, anlände tusentals pojkar och flickor till många städer och torg med morgondagens glädje och hopp, så att dessa länder inte glömmer sina kristna rötter: den kristendom som gav dem deras historia, deras kultur och allt som har gjort dem stora. 

I alla dessa städer hördes evangeliets Goda Nyhet, proklamationen av den händelse som skakade om och förändrade världen: den Goda Nyheten om Kristi seger över döden. De ungdomar vittnade om sitt möte med Jesus Kristus i sina egna liv.

Denna pilgrimsfärd sammanfördes i de olika mötena med den helige fadern, Påven Franciskus, i Vigilen och i deltagandet i den avslutande eukaristin på söndag morgon.

På eftermiddagen dagen därpå, den 7 augusti, hölls mötet med de 75 000 ungdomarna i Vandringen på den stora strandpromenaden i Algés, presiderad av patriarken av Lissabon, Kard. Manuel José Macário do Nascimento Clemente, åtföljd av nuntien i Portugal, Mgr Ivo Scapolo, sex andra kardinaler: Jean-Claude Hollerich (Luxemburg), Gérald C. Lacroix, ärkebiskop av Quebec (Kanada), Odilo P. Scherer, ärkebiskop av São Paulo (Brasilien), Sean P. O’Malley, ärkebiskop av Boston (USA), Antonio M. Rouco Varela, emeritusärkebiskop av Madrid, och 47 andra biskopar. Prefekten för dikasteriet för lekfolk, familj och liv, kard. Kevin J. Farrell, skickade dr Paul Metzlaff från ”ungdomssektorn” som sin representant.

Borgmästaren Isaltino Morais och flera medlemmar av Oeiras kommun, där evenemanget ägde rum, hedrade också mötet. Detta är den plats där den Helige Fadern förra söndagen tackade och hälsade de 25 000 volontärerna i VUD 2023.

De itineranta teamen från de 114 nationerna som följde ungdomarna på deras pilgrimsfärd var närvarande på scenen tillsammans med kardinalerna och biskoparna.

Kallelsemöte VUD 2023 Lissabon – Kiko Argüello och f. Mario Pezzi

Efter inledningen och sången “Jag kommer för att samla” presenterade Kiko ungdomarna och nämnde deras ursprungsland. Kiko uppmanade sedan de många prästerna att bära statyn av Vår Fru av Fatima i procession till scenen, medan sången ”Shlom lej Mariam” – de ord på arameiska som ängeln riktade till Maria (”Var hälsad Maria”!) – sjöngs. På andra sidan scenen fanns det stora korset och en bild av Guds tjänarinna, Carmen Hernández Barrera, som tillsammans med Kiko initierade Vandringen och vars saligförklaring inleddes av ärkestiftet i Madrid i december förra året, och som flera gånger påmindes under mötet.

Detta följdes av proklamationen av det andra kapitlet i Apostlagärningarna, det förkunnelse som Petrus gjorde på Pingstdagen, vilket följdes av förkunnelsen av Kikos kerygma: ”Jag förkunnar för er en nyhet som nu är uppfylld: själva den gudomliga väsen, den gudomliga substans som uppenbarats och manifesterats i Kristus, är att Gud är kärlek mot dig, total kärlek”.

Kiko uppmanade ungdomarna att lyfta blicken mot det stora korset på scenen och ställde en fråga till dem: ”Vet du vad det betyder: Gud älskar dig! Gud kan inte förneka sig själv. Den gudomliga naturen är just det: han vill vara ett i dig, han vill vara i dig. Gud är närvarande i all skapelse, men han vill vara i er, inte som han är i skapelsen, utan i den helige Ande, som en person, helt i er, som blir ett med er, så att ni kan dela Treenighetens mysterium, som är Kärlek. Denna kärlek förnyar er, gör er till en del av den gudomliga naturen och adopterar er som en Son. Denna gudomliga kärlek i er gör er kapabla att älska”.

Ropet ”Kristus är uppstånden”, som Kiko uttalade flera gånger, var verkligen rörande, och de 75 000 ungdomarna svarade: ”Sannerligen, han är uppstånden”.

Ordets liturgi avslutades med den högtidliga sången av dagens evangelium: mångfaldigandet av bröden och fiskarna (Mt 14, 13-21) och homilian av mötets ordförande, patriarken av Lissabon.

María Ascensión Romero

Den tredje delen av mötet, den om kallelser, inleddes med sången ”Carmen ’63” och presentationen av Kiko. Fader Mario Pezzi riktade ett ord till de ungdomar och uppmanade dem att inte vara rädda för att ge sina liv till Herren, och berättade om sin egen erfarenhet av mer än femtio år av glädjefyllt prästskap på de fem kontinenterna; Ascensión Romero – missionär i Ryssland i många år – som har varit en del av det ansvariga teamet sedan 2018, påminde om påvens ord i slutet av söndagens homilia: ”Var inte rädda”, och uppmuntrade ungdomar att överge sig själva till Herren.

Vid denna tidpunkt, efter en paus för tystnad, följde en stund av kallelser, frukten av dessa dagar. Först och främst uppmanade Kiko de unga män som känner sig kallade till prästämbetet att resa sig upp. Till sången ”Jag kommer för att samla”, ord hämtade från det 66:e kapitlet i Jesajas profetia, som tillkännager Herrens verk som kommer att komma för att samla alla nationer, kom mer än 2 000 till scenen. Dessa ungdomar kommer att påbörja en process av kallelseurskiljning i sina stift. För det andra kallades de flickor som känner kallelsen till det kontemplativa livet eller till mission: 1 500 reste sig upp och sjöng ”Du är den vackraste” när de närmade sig scenen. Även de kommer att åtföljas av sina präster och kateketer för en urskiljningsprocess.

Presidenten åkallade den Helige Ande för de ungdomar som svarade på denna kallelse och gick upp på scenen, och var och en fick patriarkens och de närvarande biskoparnas välsignelse.

Mötet avslutades med en hymn till Maria: ”Ett stort tecken visade sig i himlen” och patriarkens välsignelse.

Betydelsen av denna händelse, av dessa frukter, kan inte förstås i sin rätta mening utan den trosresa som har förberett dem: det är inte känslan av ett ögonblick, utan Guds handling som verkar i deras hjärtan genom en allvarlig och lång kristen initiation, i åratal, levd i deras kommuniteter inom deras församlingar.

Kallelsemöte VUD 2023 Lissabon – Ingångsprocession med Jungfru Maria av Fatima
Share: