Aktualności lub Wiadomości z ostatniej chwili: Oficjalne dane Obrony Cywilnej i Policji w Lizbonie potwierdzają, że ponad 100 000 osób uczestniczyło w spotkaniu powołaniowym

MŁODZI Z DROGI NEOKATECHUMENALNEJ WYPEŁNIAJĄ MIASTA EUROPY ŚPIEWEM

37. Światowe Dni Młodzieży (Lizbona, 1-6 sierpnia 2023 r.) miały swój ostatni nadzwyczajny, radosny akcent podczas spotkania ponad 75 000 młodych z Drogi Neokatechumenalnej, przybyłych z całego świata, z Międzynarodową Ekipą Odpowiedzialnych za Drogę, inicjatorem Kiko Argüello, o. Mario Pezzi i Ascensión Romero.

Od początku Światowych Dni Młodzieży (Rzym 1986) Kiko i Carmen mieli intuicję wielkiej szansy oferowanej młodym ludziom z Drogi, którzy po odbyciu pielgrzymki w ramach przygotowań do spotkań z Ojcem Świętym, gromadzą się razem z miejscowym Biskupem i innymi Biskupami, aby zarzucić sieci, aby dokonać wielkiego wezwania powołaniowego do kapłaństwa , życia zakonnego i misyjnego, aby tworzyć rodziny chrześcijańskie i wzywać same rodziny do misji.

Podczas pielgrzymki z okazji ŚDM w Kolonii (2005) Kiko i Carmen wpadli na pomysł, aby oprócz modlitwy i słuchania Słowa, którymi charakteryzują się te dni, młodzi ludzie zostali wysłani z misją głoszenia Ewangelii w miastach, przez które przejeżdżali.

Również w tym roku, zwłaszcza w Hiszpanii, która była naturalnym krajem przejazdu do Lizbony – a także w Portugalii – tysiące autobusów z dziesiątkami tysięcy młodych dziewcząt i chłopców zgromadziło się na wielu placach miejskich, niosąc radość i nadzieję na jutro, aby kraje te nie zapomniały o swoich chrześcijańskich korzeniach, o chrześcijaństwie, które dało tym krajom historię, kulturę i to wszystko, co uczyniło je wielkimi.

We wszystkich tych miastach rozbrzmiewała dobra nowina Ewangelii, zapowiedź tego wydarzenia, które wstrząsnęło światem i zmieniło go: dobra nowina o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Młodzi ludzie dawali świadectwo spotkania z Jezusem Chrystusem w swoim życiu.

Kulminacją tej pielgrzymki były liczne spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem, Czuwanie i udział w Eucharystii kończącej pielgrzymkę w niedzielę rano.

Następnego dnia po południu, 7 sierpnia, odbyło się spotkanie 75.000 młodych ludzi Drogi na wielkim Passeio Marítimo de Algés, pod przewodnictwem patriarchy Lizbony, kardynała Manuela Clemente, któremu towarzyszył Nuncjusz Portugalii, arcybiskup Ivo Scapolo, 6 innych Kardynałów, Jean-Claude Hollerich (Luksemburg), Gérald C. Lacroix, Arcybiskup Quebecu (Kanada), Odilo P. Scherer, Arcybiskup São Paulo (Brazylia), Sean P. O’Malley, Arcybiskup Bostonu (USA), Antonio M. Rouco Varela, emerytowany Arcybiskup Madrytu i 47 biskupów. Prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, kardynał Kevin J. Farrell, wysłał dr Paula Metzlaffa z Biura ds. Młodzieży, aby go reprezentował.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycił również Burmistrz miasta Isaltino Morais oraz wielu przedstawicieli władz miasta Oeiras, w którym odbyło się wydarzenie, tego samego, w którym Ojciec Święty w niedzielny wieczór pozdrowił i podziękował 25 tysiącom wolontariuszy ŚDM 2023.

Na scenie, wraz z Kardynałami i Biskupami, były obecne również ekipy wędrownych ze 114 krajów, które towarzyszyły młodym w pielgrzymce.

Spotkanie powołaniowe ŚDM 2023 Lizbona – Kiko Argüello i o. Mario Pezzi

Po wprowadzeniu i pieśni „Przybywam, by zgromadzić”, Kiko dokonał prezentacji młodych, podając nazwę kraju, z którego pochodzą. Następnie Kiko zaprosił licznie zgromadzonych kapłanów do wniesienia figury Matki Bożej Fatimskiej w procesji na scenę, przy śpiewie „Shlom lej Mariam” – aramejskich słów skierowanych do Maryi przez Anioła („Zdrowaś, Maryjo”!). Po drugiej stronie sceny znajdował się duży krzyż i obraz Sługi Bożej Carmen Hernández Barrery, która wraz z Kiko zapoczątkowała Drogę, a jej proces beatyfikacyjny został otwarty przez Diecezję Madrycką w grudniu ubiegłego roku, i która kilkakrotnie była wspominana podczas spotkania.

Po tym nastąpiła proklamacja drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, czyli przepowiadanie Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, po którym Kiko wygłosił kerygmat: „Zwiastuję wam nowinę, która właśnie się wypełnia: Istotą Boską, Istotą Boską objawioną i ukazaną w Chrystusie, jest to, że Bóg jest Miłością wobec ciebie, Miłością absolutną”.

Zaprosił młodych, aby podnieśli wzrok na duży krzyż na scenie i zadał im pytanie: „Czy wiecie, co to oznacza? Że Bóg cię kocha! Bóg nie może zaprzeć się samego siebie. Boska natura jest właśnie taka: On pragnie być jednym w tobie, pragnie być w tobie. Bóg jest obecny w całym stworzeniu, ale chce być w tobie, nie tak jak jest w stworzeniu, ale w Duchu Świętym, jako Osoba, całkowicie w tobie, czyniąc cię jednym, abyś uczestniczył w Tajemnicy Trójcy, która jest Miłością. Ta Miłość odradza cię, czyni cię uczestnikiem Boskiej natury i adoptuje cię jako Syna. Ta Boska Miłość w tobie uzdalnia cię do kochania.

Prawdziwie emocjonujący był ten okrzyk: „Chrystus zmartwychwstał”, który Kiko powtórzył kilka razy, a 75 000 młodych ludzi odpowiedziało echem: ” Prawdziwie zmartwychwstał”.

Liturgia Słowa zakończyła się uroczystym odśpiewaniem Ewangelii z dnia: o rozmnożeniu chleba i ryb (Mt 14, 13-21) oraz homilią wygłoszoną przez Przewodniczącego spotkania – Patriarchę Lizbony.

María Ascensión Romero

Trzeci moment spotkania, dotyczący wezwania powołaniowego, rozpoczął się pieśnią „Carmen ’63″ i prezentacją Kiko. Ojciec Mario Pezzi zwrócił się do młodych zachęcając ich, aby nie bali się ofiarować swojego życia Panu, podając własne doświadczenie ponad 50 lat radosnego prezbiteratu, przeżytego na 5 kontynentach, a Ascensión Romero, wieloletnia misjonarka w Rosji, która jest członkiem Ekipy Odpowiedzialnej od 2018 r., przytoczyła słowa Papieża na zakończenie niedzielnej homilii: „Nie lękajcie się”, zachęcając młodych do zaufania Panu.

W tym momencie, po chwili ciszy, nastąpił ekscytujący moment wezwania powołaniowego, jako owoc tych przeżytych dni: najpierw Kiko zaprosił młodych chłopaków, którzy czują się powołani do kapłaństwa, aby wstali i podczas śpiewu „Przybywam, by zgromadzić”, słów zaczerpniętych z proroctwa Izajasza z rozdziału 66, które zapowiadają dzieło Pana, który przyjdzie, aby zgromadzić wszystkie narody, ponad 2000 chłopaków podeszło do sceny. Ci młodzi rozpoczną następnie drogę rozeznawania powołania w swoich diecezjach. Następnie było wezwanie dziewcząt, które czują powołanie do życia kontemplacyjnego lub do misji: 1500 z nich wstało i przy śpiewie „Tyś jest najpiękniejszy” podeszło do sceny: również im będą towarzyszyć ich prezbiterzy i katechiści na drodze rozeznawania.

Wszyscy młodzi, którzy odpowiedzieli na to wezwanie, weszli na scenę, a przewodniczący wezwał nad nimi Ducha Świętego, a następnie każdy z nich otrzymał błogosławieństwo od Patriarchy i obecnych biskupów.

Spotkanie zakończyło się pieśnią do Maryi: „Potem wielki znak ukazał się na niebie” i błogosławieństwem Patriarchy.

Znaczenia tego wydarzenia, tych owoców, nie można zrozumieć w ich prawdziwym sensie bez drogi wiary, która ich przygotowała: nie jest to emocja chwili, ale działanie w ich sercach Boga poprzez poważną i długą inicjację chrześcijańską, przeżywaną przez lata w ich wspólnotach, wewnątrz ich parafii.

Spotkanie powołaniowe ŚDM 2023 Lizbona – Procesja na wejście z Matką Boską Fatimską
Share: